undefined

Riziko propíchnutí

undefined

Riziko propíchnutí

Při neopatrné manipulaci s předměty s ostrou špičkou může snadno dojít k poranění rukou. Stejně tak riziko propíchnutí hrozí i chodidlům – stačí si nevšimnout trčícího drátu nebo hřebíku a šlápnout na ně. Oba typy úrazů mohou vést až k dlouhodobé pracovní neschopnosti, a proto se vždy vyplatí jim předcházet.

Bodná zranění představují riziko pro pracovníky v profesionálních provozech i kohokoli jiného, kdo pracuje s nástroji se špičatým hrotem. Podívejme se na toto riziko z pohledu profesionála i laika.

Propíchnutí v profesionálních provozech

undefined

Propíchnutí v profesionálních provozech

Spolu s řeznými a tržnými ránami patří bodná zranění mezi nejčastější pracovní úrazy. Riziková pracoviště jsou staveniště a továrny, ohroženi jsou taky pracovníci v zemědělství a lesnictví.

Někdy jde o takřka neznatelné poranění pokožky, jindy má rána větší průměr. Vždy je nutné zastavit krvácení a ránu důkladně vyčistit a ošetřit, aby nedošlo k infekci v místě poškození.  V některých případech by součástí ošetření měla být i tetanová injekce. Pokud v ráně najdete cizí předměty, vyhledejte lékařskou pomoc.

Jak se pracovníci mohou chránit?

K bodným ranám může dojít při práci mnoha způsoby. Pracovník použije nevhodný pracovní nástroj nebo nástroj ve špatném stavu. Svou roli může hrát také slabé osvětlení, nepořádek a nečistoty, stejně jako nedostatečné zaškolení, příliš rychlá práce, ztráta pozornosti, nepoužití správných ochranných pomůcek a nerespektování bezpečnostních postupů.

Zaměstnavatelé musí udržovat zaměstnance v bezpečí

Zaměstnavatelé musí zavést pracovní postupy k identifikaci a řízení vystavení pracovníků rizikům propíchnutí a bodných ran.

Nejúčinnějším postupem je riziku propíchnutí rovnou preventivně předcházet. Pokud máte možnost nahradit nebezpečnou činnost robotickou prací, využijte ji. Stejně tak lze riziko outsourcovat a odstranit ho z provozu úplně. Pokud jsou tyto možnosti eliminace rizika pořezání příliš nákladné, je nutné použit adekvátní ochranu prostřednictvím OOPP – chránit zaměstnance před propíchnutím nohou.

Jak se chránit, pokud se nelze riziku vyhnout?

undefined

Jak se chránit, pokud se nelze riziku vyhnout?

Vždy se ujistěte, že používáte bezpečné nářadí ve způsobilém stavu a že s ním zacházíte podle pokynů výrobce.

 • Podávejte špičaté nářadí ostatním pracovníkům rukojetí napřed
 • Zajistěte, aby byly hroty ostré – tupé hroty vyžadují použití větší síly, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 • Noste nezbytné OOPP, včetně brýlí, rukavic a bot.
 • Nikdy nenoste šroubováky a jiné nástroje s ostrým hrotem po kapsách
 • Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s vrtačkou, nastřelovačkou, sponkovačkou a šicím strojem.
 • Nenechávejte odkryté špičaté hroty bez dozoru
 • Při manipulaci se špičatými nástroji jimi nemiřte proti tělu
 • Ostré nástroje ukládejte do samostatného šuplíku
 • Vždy pracujte na rovném a stabilním povrchu
 • Při práci s dřevem dávejte pozor na trčící hřebíky
 • Dbejte na pořádek na pracovišti
 • Dodržujte standardizované pracovní předpisy.

Bodná zranění vám hrozí i doma

Ani doma nejste v absolutním bezpečí. Zranit vás mohou předměty, které se v domácnosti běžně vyskytují, i domácí mazlíčci s ostrými drápy a zuby. Ránu je nutné vždy vyčistit a ošetřit. Pokud máte problémy s hybností poraněné končetiny, vyhledejte lékaře. Je možné, že došlo k poškození nervu nebo vazu.

 

Riziko propíchnutí doma představují:

 • Kuchyňské náčiní s ostrými hroty (špízy a grilovací jehly, vidličky, nože, kuchyňské teploměry na maso, vývrtky apod.)
 • Ostré střepy
 • Šicí stroje, jehly na šití, špendlíky, pletací jehlice, nůžky
 • Hřebíky, napínáčky, dráty
 • Zuby a drápy domácích mazlíčků

Jak snížit riziko propíchnutí v každodenním životě?

Vždy postupujte podle návodu pro dané přístroje a náčiní – v každém návodu je uvedeno, jak s nástrojem zacházet. Pracujte vždy na pevném povrchu, aby vám nesklouzla ruka. Dbejte na dostatečně silné osvětlení a při práci nespěchejte.

 • Opatrnost – dodržovat pravidla
 • Dodržovat ochranné zóny při použití zařízení
 • Využití OOPP

Jak vás chrání pracovní prostředky proti propichu?

undefined

Jak vás chrání pracovní prostředky proti propichu?

Boty proti propíchnutí jsou vybaveny kovovou či nekovovou stélkou. Kovová vložka ochrání vaši nohu bez ohledu na tvar, velikost a ostrost špičatého předmětu, ale kvůli technologickým limitům výroby obuvi nepokrývá celou spodní plochu boty. Nekovová vložka je lehčí a pružnější, a navíc chrání celou spodní plochu boty. Její odolnost však záleží na tom, jak ostrý, velký a tvarovaný je špičatý předmět.  Boty odolné proti propíchnutí najdete v sortimentu bezpečnostní, ochranné i pracovní obuvi.

Nic k porovnání