undefined

Riziko pádu

undefined

Riziko pádu

 

Přestože je ochrana proti pádu na mnohých pracovištích povinná, často se zanedbává a riziko pádu se bere na lehkou váhu. Podceňovat ho se ovšem nevyplatí, neboť jde o třetí nejčastější příčinu smrtelných pracovních úrazů. Projděte si s námi jednoduché kupecké počty: reakční doba člověka na neočekávanou událost je přibližně dvě vteřiny. Za tuto dobu člověk při pádu urazí bezmála 20 metrů a dosáhne rychlosti 71 km/h. Z toho vyplývá, že stačí jen drobné zaváhání nebo chvilka nepozornosti a neštěstí je na světě. Přečtěte si, jak společně můžeme riziko pádu výrazně snížit.

Kdy je nutná ochrana proti pádu?

undefined

Kdy je nutná ochrana proti pádu?

 

Bez prostředků ochrany proti pádu se neobejdete na pracovištích a přístupových komunikacích, jsou-li ve výšce 1,5 metrů a víc nad okolní úrovní, případně pokud volná hloubka pod nimi přesahuje 1,5 metrů.

Ochrana proti pádu je nezbytná i v případě, pokud se pracoviště či přístupová komunikace nachází v libovolné výšce nad vodou nebo nad nebezpečnými látkami, které způsobují popáleniny, poleptání, akutní otravu či zadušení.

Kolektivní jištění

undefined

Kolektivní jištění

 

Nabízíme projektování, instalaci, údržbu a revize pevných zajišťovacích systémů: ochranné konstrukce, které zcela znemožňují pád, jako jsou zábradlí či poklopy nad hloubkou, a záchytné konstrukce, které pracovníka při pádu včas zadrží – záchytné lešení, zábradlí nebo sítě. Tyto systémy navrhujeme vždy pro konkrétní situaci a instalujeme je na budovy či konstrukce permanentně.

V případě zájmu kontaktujte naše obchodní zástupce. Náš technik přijede na místo a ve spolupráci s vámi navrhne nejlepší řešení pro bezpečný výkon práce.

Systémy jsou certifikovány dle norem EN795 a EN353-1.

V místech, kam nelze nainstalovat ochrannou konstrukci, bývá nejlepším řešením zajišťovací síť. Sítě prodáváme i pronajímáme a samozřejmostí je instalace. Dodáváme je a instalujeme v souladu s normou EN 1263-1. V případě zájmu se obraťte na naše obchodní zástupce.

 

KONTAKTOVAT

Osobní ochranné prostředky

undefined

Osobní ochranné prostředky

 

Základní komponenty při ochraně proti pádu jsou popsány ABC systémem. Z angličtiny:

  • A: anchor - kotvení
  • B: body - tělo (postroj)
  • C: connection - spojení

Systém funguje vždy jen jako celek, jakmile chybí jedna část, nelze jej použít.

 

A – Kotevní bod / kotvící zařízení

Kotevním bodem může být profilový nosník, lešení, trám nebo jiný konstrukční bod. Instalované kotvicí body jsou obvykle označeny výraznou barvou. Nepoužívejte necertifikované kotvící body. K ukotvení nikdy nevyužívejte místa s neznámou anebo pochybnou nosností!

Kotevní zařízení mohou být umístěna trvale (horizontální či vertikální lankové nebo kolejnicové systémy, trvale instalované kotevní body) či jen dočasně (kotevní smyčky či lanka, kovové vzpěry, oka na lešení, přenosné popruhové systémy, kovové svorky apod).

B – Zachycovací postroj

Celotělový zachycovací postroj se používá pro prevenci rizika pádů, k pracovnímu polohování nebo pro práci ve visu na laně.

Všechny naše postroje splňují evropské normy na zachycení pádu. Liší se dalšími přidanými funkcemi nebo prvky zvyšující komfort užívání, jako jsou rychlospony nebo polstrování popruhů.

Polohovací pás slouží k zabránění vstupu do míst, kde hrozí riziko pádu. Nenahrazuje však zachycovací postroj.

C – Spojovací prostředky (lano s tlumičem, samonavíjecí zařízení, případně polohovací prostředky)

Používají se jako mezičlánek mezi zachycovacím postrojem pracovníka a kotevním zařízením. Jde například o tlumič pádu s lanem nebo zatahovací zachycovač pádu.

Spojovací prostředky jsou dvojího typu:

  • zádržný systém pro snížení rizika pádu – udržuje pracovníka mimo nebezpečnou zónu, kde hrozí pád,
  • zachycovač pádu omezuje následky pádu. Jeho součástí je tlumení.

Co je dobré vědět

undefined

Co je dobré vědět

 

  • Důležitou součástí celého systému používání ochranných prostředků proti pádu je vypracovaný evakuační, záchranný plán. Každý pracovník a odpovědné osoby dohlížející na práci ve výškách musí tento plán znát.

  • Dodržujte zásady bezpečného používání prostředků na ochranu proti pádu a pravidla pro práci ve výškách.

  • Před každým použitím prostředků na ochranu proti pádu zkontrolujte, zda jsou v pořádku a funkční. Žádný výrobek nesmí nést známky poškození nebo mít vadu, která ovlivňuje jeho funkci.

  • Při používání ochranných prostředků proti pádu se řiďte návody na použití od výrobce.

  • Každý z uvedených prostředků podléhá pravidelné revizní kontrole, a to každých 12 měsíců od prvního použití. Životnost těchto produktů udává výrobce v návodu k použití.

Nový katalog FALL PROTECTION

undefined

Nový katalog FALL PROTECTION

 

Všechny naše produkty a řešení účinné ochrany proti pádu si prohlédněte v našem novém katalogu. Neustále rozšiřujeme sortiment, takže v něm najdete nejen osvědčené bestsellery, ale i zcela nové produkty. 

 

CELÝ KATALOG

Nic k porovnání