undefined

Elektrická rizika

Jak se chránit před elektřinou?
undefined

Elektrická rizika

Jak se chránit před elektřinou?

 

Elektrická energie není vidět, a o to větší nebezpečí představuje. I malý elektrostatický výboj může poškodit citlivé elektronické součástky a představuje proto velké riziko v IT, telekomunikacích nebo letectví. Při silnějším výboji vznikají jiskry, které mohou na rizikových pracovištích způsobit požár nebo explozi. Další riziko představuje zásah elektrickým proudem, před kterým se musí chránit hlavně elektrikáři a elektromontéři.

K ochraně před elektřinou slouží různá opatření a pomůcky. Přečtěte si, v čem se liší antistatická, dielektrická a ESD ochrana a jaké další kroky podniknout pro bezpečné pracoviště.

Nebezpečí jménem elektrostatický výboj

Co je elektrostatický výboj?

undefined

Co je elektrostatický výboj?

Elektrostatický výboj (ESD) je náhlý a krátkodobý elektrický proud mezi dvěma objekty s odlišným elektrickým potenciálem. Dobře to znáte z každodenního života: poletující vlasy při česání, elektrická „rána“, kterou vám dá kovová klika nebo „jiskření“ mezi vámi a druhým člověkem při podání ruky. Krásnou ukázkou elektrostatického výboje v přírodě je blesk.

V průmyslu však může velkou škodu napáchat i výboj, který síly blesku zdaleka nedosahuje. Některé elektronické součástky může poškodit už napětí nižší než 10 voltů, které člověk ani nepostřehne. Poškození jedné součástky někdy vede až k selhání celého systému. Elektrostatický výboj tak představuje velké nebezpečí v oborech, jako je letectví, automobilový průmysl, výroba elektroniky, IT nebo telekomunikace.

Jak toto riziko snížit?

undefined

Jak toto riziko snížit?

Podle mezinárodních výzkumů za většinou škod na elektronických zařízeních stojí nesprávné použití ochranných pomůcek zaměstnanci. Ti by tak měli být vybaveni oděvy a pomůckami odpovídajícími normě EN 61340. Na jakém principu před výbojem chrání? Materiály, ze kterých jsou vyrobeny, obsahují elektrostaticky vodivé vlákno, které zvyšuje měrný odpor oděvu a odvádí elektrostatické napětí. Obecně lze říct, že rozsah odporu pro ochranu před ESD je v rozmezí 105–107 Ω.

ESD oděvy se nabízejí nejčastěji ve formě antistatických plášťů, trik, polokošil, košil, kalhot, čepic či kšiltů, případně i mikin a zimních bund pro pracoviště s nízkou teplotou. Vhodným doplňkem jsou rukavice, boty s antistatickou podešví a ESD pásky kolem zápěstí a kotníků.  

Antistatická ochrana

Před čím vlastně chrání?

undefined

Před čím vlastně chrání?

Zatímco citlivou elektroniku je nutné chránit už před slabým výbojem, silnější elektrostatické jevy mohou ohrozit lidské zdraví nebo způsobit požár či explozi v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. čerpací stanice nebo podniky zpracovávající chemikálie). Další problém představuje přitahování prachových částic ze vzduchu na různé povrchy nebo nesprávné chování materiálů, což zvyšuje produkci zmetků.

Před těmito riziky chrání antistatické oděvy a pomůcky, které by neměly chybět na čerpacích stanicích, letištích, ve farmaceutickém průmyslu, na operačních sálech a v zubních ordinacích, balírnách, lakovnách, tiskárnách a na dalších pracovištích.

V čem se liší ESD a antistatická ochrana?

undefined

V čem se liší ESD a antistatická ochrana?

Obecně lze říct, že oděvy a pomůcky splňující normu EN 61340, kterou jsme zmiňovali výše, jsou vždy antistatické, ale naopak to neplatí. Antistatický materiál, který splňuje normu EN 1149, má rozsah odporu 105-1012 Ω a na ochranu citlivých elektrosoučástek nestačí.

Podobně jako materiál s ochranou proti ESD obsahuje elektricky vodivé vlákno. Vzhledem k tomu, v jakých prostředí jsou antistatické ochranné oděvy a pomůcky používají, bývají často zároveň i nehořlavé a odolné vůči vodě a chemikáliím. Antistatická obuv (třída S1 a vyšší) nechrání plně před úrazem elektrickým proudem, ale vytváří odpor mezi nohama a podlahou. Místo ní lze použít uzemňovací pásky na boty nebo návleky.

Ochrana proti tepelným účinkům elektrického oblouku IEC 61482-2

Normy EN 61482-2 a EN 61482-2: 2018

undefined

Normy EN 61482-2 a EN 61482-2: 2018

Nehody se stávají rychle a nečekaně. I když jste si jistí, že při práci k žádným nehodám nedochází, může dojít k přeskoku jiskry, například při nesprávném použití testovacího zařízení. Elektrické přeskoky vyvíjejí velmi silné sálavé teplo (několik tisíc °C), které může způsobit sekundární požáry nebo výbuchy. Vytvářejí také extrémně silné tlakové a zvukové vlny o síle více než 165 db. Dalším důsledkem mohou být i stříkající částice roztaveného kovu nebo odpařování kovu.

Není třeba zdůrazňovat, že elektrické výboje mohou způsobit velmi vážná nebo dokonce smrtelná popáleninová poranění. Riziko však značně snižují vhodné ochranné oděvy splňující normu IEC 61482-2.

Pro elektrikáře a elektromontéry...

undefined

Pro elektrikáře a elektromontéry...

Speciální ochranu vyžadují pro výkon své práce elektrikáři a elektromontéři. V ideálním případě by měli vždy pracovat bez elektrického napětí, ale ne vždy je to možné.

Jak se tedy spolehlivě chránit před úrazem elektrickým proudem?

Pro práci na elektrickém zařízení pod napětím jsou nutné izolační (dielektrické) rukavice z latexu. Měly by vždy odpovídat hodnotám napětí, kterému je pracovník vystaven (od 500 do 7500 V). Další nezbytnou pomůckou je ochranná obuv: antistatická obuv může zabránit úrazu elektrickým proudem pod 250 V, pro vyšší napětí je pak nutná izolační obuv s podešví odolnou proti průrazu elektrickým proudem a bez kovových součástí.

Oděvy musí být z nehořlavých materiálů, aby chránily před tepelným účinkem elektrického oblouku. Součástí výbavy elektrikáře by měla být i izolační přilba a ochranné pracovní brýle.

undefined
Nic k porovnání