undefined

Riziko znečištěného vzduchu

undefined

Riziko znečištěného vzduchu

Jak na ochranu dechu?

 

Znečištěné ovzduší na pracovišti je dlouhodobě neviditelným zabijákem. Aerosoly – jemné částice v ovzduší – jsou pro plíce stejně nebezpečné jako cirkulárka pro prsty. Takřka nejsou vidět, a proto je mnoho pracovníků a bezpečnostních techniků podceňuje. Následky však mohou být fatální. Účinnou prevenci představují prostředky k ochraně dechu. Poradíme vám, jak si vybrat ty správné, ať už pracujete na stavbě, v lakovně, laboratoři, dílně nebo na poli.  

 

Účinná ochrana před aerosoly ve 3 krocích

1. Poznejte riziko

undefined

1. Poznejte riziko

I na horách, kde je nejbližší komín vzdálený desítky kilometrů, obsahuje vzduch látky a mikročástečky, které jsou nebezpečné pro plíce. Ty však mají přirozené filtrační mechanismy a s malým množstvím částic si poradí.

Když se ale objem těchto prvků zvýší a plíce jsou jim vystaveny příliš často, obranné mechanismy selhávají. A to je případ právě rizikových pracovišť.

Závažnost rizika poznáte podle toho, jaké částice vzduch obsahuje (prach, kouř, dým, organické výpary apod.) a v jaké koncentraci. Velkou roli pak hraje i doba, po jakou je pracovník znečištěnému ovzduší vystaven.

2. Eliminujte riziko

undefined

2. Eliminujte riziko

Ještě před výběrem vhodné ochrany dýchacích cest (respirátory, masky, polomasky apod.) byste měli snížit riziko vdechování nebezpečných látek na pracovišti. Jaké máte možnosti?

  • Nepřetržité odsávání vzduchu v blízkosti úniku nebezpečných látek do prostředí
  • Pravidelné a důkladné čištění pracovních prostor (vyhněte se používání stlačeného vzduchu).
  • Kontrola a čištění větracího systému.
  • Neustálé monitorování čistoty ovzduší na pracovišti.

A když nemáte k dispozici techniku, zeptejte se zaměstnanců, jak se cítí. Opustit pracovní místo by měli okamžitě, pokud:

  • cítí v ovzduší zápach nebo pachuť
  • je jim nevolno, mají závratě nebo se zničehonic cítí ospalí či zmatení.
  • mají podrážděný nos nebo jim z něj začne neočekávaně téct.

3. Vybavte zaměstnance účinnou ochranou

undefined

3. Vybavte zaměstnance účinnou ochranou

Filtrační polomasky (respirátory) se dělí do tří kategorií podle toho, jak vysokou koncentraci dokáže jejich filtr zvládnout. Tzv. FFP (Filtering Facepiece) vás však nikdy neochrání před parami a plynem. Do prostředí s nebezpečnými parami a plynem je nutné se vybavit speciálními maskami s ventily proti plynům a vyměnitelnými filtry.

Můžete je použít jedině v prostředí s dostatečným obsahem kyslíku (koncentrace O2 pod 19,5 % už ohrožuje zdraví).

Proti obtěžujícím pachům, plynům a parám mohou pomoci masky s aktivním uhlím. Používejte je pouze v prostředí, kde se nepřekračuje přípustný expoziční limit (PEL).

Respirátory se dělí na jednorázové a znovupoužitelné. Jednorázové je zapotřebí po několika hodinách měnit. Znovupoužitelné jsou vhodné pro směnný provoz na pracovišti.

A jak se vyznat ve filtračních třídách?

FFP1

Chrání proti nízké koncentraci prachu a/nebo aerosolu a lze je použít až do čtyřnásobku PEL. Bude se vám hodit při manipulaci se sádrokartonem a sádrou, cementem, obilným prachem a moukou.

FFP2

Druhý stupeň ochrany postačí při střední koncentraci prachu a/nebo aerosolu a lze jej použít až do dvanáctinásobku PEL. Je vhodný pro celou řadu pracovních činností, jako je vyklízení půd a sklepů, broušení, řezání, vrtání a frézování různých materiálů (beton, kámen, kov, měkké dřevo, sklo, staré nátěry apod.) Má-li respirátor vrstvu s aktivním uhlím, lze jej použít i v prostředí znečištěném bakteriemi, plísněmi a houbami.

FFP3

V prostředí s vysokou koncentrací prachu a aerosolu sáhněte po nejvyšším stupni ochrany. Masky FFP3 lze použít až do padesátinásobku PEL. Jsou nezbytné při broušení, řezání, vrtání a frézování tvrdého dřeva, svařování nerezové oceli a hliníku, manipulací s nebezpečným azbestem a olovem nebo minerální a skelnou vatou. Chrání i před viry, radioaktivními látkami a karcinogenními látkami.

Ve všech třídách lze najít variantu bez ventilku, tak i s výdechovým ventilkem. Jaký je mezi těmito variantami rozdíl? Výdechový ventilek je navržen pro optimální tok vzduchu s minimálním odporem a výrazně tak usnadňuje vydechování, odvod tepla a vlhkosti.

Ochrana před plyny a parami

undefined

Ochrana před plyny a parami

Jemné pevné částice nepředstavují jediné nebezpečí pro dýchací cesty. Na některých pracovištích (např. v chemickém, automobilovém či loďařském průmyslu nebo při malířství, lakýrnictví nebo zpracování kaučuku) ohrožují zaměstnance i plyny a chemické výpary. V těchto případech už respirátory nestačí a je zapotřebí sáhnout po polomaskách a maskách s vyměnitelným plynovým filtrem, případně filtrem kombinovaným, který zachycuje i pevné částice. Polomasky chrání ústa a nos, celoobličejové masky pak poskytují ochranu celé tváři včetně očí.

Plynové a kombinované filtry se dělí do tří tříd podobně jako respirátory. Třídu 1 lze použít na pracovišti, kde mezní hodnoty škodlivých látek dosahuje koncentrace menší než 0,1 %. Je-li koncentrace do 0,5 %, použijte třídu 2 (jde o masky a systémy s ventilátorem). A pokud škodlivé látky tvoří více než 1 % objemu vzduchu na pracovišti, ochrání vás třída 3 (systémy s ventilátorem nebo odsávacím zařízením).

Podle barevného označení a písmen na masce poznáte, proti kterým druhům plynů chrání (např. žluté „E“ znamená ochranu před oxidy síry, chlorovodíkem a jiným kyselým plynům, červené „Hg“ zachycuje výpary rtuti a zelené „K“ zase čpavek a jeho organické deriváty).

Nic k porovnání