Filtroventilační jednotky

Filtroventilační jednotky a filtry certifikované pro použití ve velmi prašných prostředích, s rakovinotvorným azbestem nebo s nebezpečím výbuchu. Filtroventilační jednotky nalézají uplatnění rovněž v petrochemickém průmyslu a při manipulaci s chemikáliemi.

Filtroventilační jednotky

Filtroventilační jednotky a filtry certifikované pro použití ve velmi prašných prostředích, s rakovinotvorným azbestem nebo s nebezpečím výbuchu. Filtroventilační jednotky nalézají uplatnění rovněž v petrochemickém průmyslu a při manipulaci s chemikáliemi.
undefined

Nic k porovnání