SR 580 Ochranná přilba se zorníkem
Příslušenství ochrana dýchacích orgánů
0706020999999
undefined
EN 12941
Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle
EN 14594
Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem
EN 166
Osobní prostředky k ochraně očí
EN 397
Průmyslové ochranné přilby
Popis:
ochranná přilba se zorníkem
Normy:
EN 12941 
EN 14594 
EN 166 
EN 397 
Vlastnosti:
Vyrobeno v EU
Hmotnost: 1230

Nic k porovnání