undefined

Upozorněte na hrozby včas

Pomůžou vám bezpečnostní tabulky
02.07.21 / Michal Jirák

Varují vás před nebezpečím, upozorní na potřebné ochranné prostředky nebo pomůžou utéct před ohněm. To vše dokážou bezpečnostní tabulky. Podívejte se, jak mají vypadat a jak s nimi pracovat. A můžete tak v budoucnu zabránit spoustě úrazů.

Zákon firmám přikazuje umístit bezpečnostní značky na únikové cesty a na místa, kde při práci hrozí poškození zdraví. Je přitom jen na vedení firmy, jestli označí místo samolepkou nebo sáhne po plastové či smaltové tabulce. Důležité je, aby bezpečnostní tabulka odolala vnějším vlivům. Tedy například slunci, dešti nebo různým chemikáliím.

Správné umístění? Nepřehlédnutelné

Značky musí být vždy dobře viditelné a rozeznatelné. Znamená to, že budou ve vhodné výšce a nebude jich moc na jednom místě.
Umístění značky zvažte ještě před jejím nákupem. Dělníci ji totiž musí dobře vidět, i když bude v tmavé hale. V místech se sníženou viditelností se proto často využívají tabulky z fotoluminiscenčního (svíticího) nebo reflexního materiálu.

Další možností je tabulky osvětlit. Pamatujte ale, že u některých značek potřebujete také záložní zdroj světla - aby byly vidět i při výpadku elektrického proudu. Týká se to značení únikového východu a překážek na únikových cestách.

Správnou velikost určuje ISO

Aby pracovníci značky pohodlně přečetli, musí být dostatečně velké. Minimální rozměry proto stanovuje norma ČSN ISO 3864-1. Podle ní je velikost daná následující rovnicí:

h=l/Z neboli výška tabulky=pozorovací vzdálenost/činitel vzdálenosti

Činitel vzdálenosti je určený právě předpisem ČSN ISO 3864-1 a liší se podle toho, s jakou značkou pracujete. Při zachování stejné vzdálenosti bývá u výstražných či zákazových cedulí minimální velikost větší než u informativních a únikových.

Typ značky poznáte podle tvaru i barvy

Předpisy stanovují také podobu piktogramů na tabulkách. Musí být jasné, srozumitelné a bez zbytečných detailů, které můžou snížit jejich pochopitelnost. Podobu bezpečnostních cedulí určuje §3 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Značky rozděluje do několika skupin podle jejich účelu.

Zákazové Obsahují černý piktogram na bílém pozadí. Piktogram je ohraničený červenou kružnicí s šikmým pruhem (přeškrtnutí). Bývají doplněné o vysvětlující nápis.
Výstražné Mají trojúhelníkový tvar a obsahují černý piktogram na žlutém pozadí. Značka je ohraničená černě. Bývá doplněna vysvětlujícím textem.
Příkazové Kruhové značky s bílým piktogramem na modrém pozadí. Opět bývají doplněné textovým vysvětlením.
Informativní Označují například únikové cesty nebo místa první pomoci. Mají čtvercový nebo obdélníkový tvar, ve kterém je na zeleném pozadí bílý piktogram a/nebo nápis.
Informativní požární Obdélníkové nebo čtvercové tabulky s červeným pozadím. Na něm bývá bílý piktogram a nápis.

Kam s nimi

Zkraje jsme řekli, že použití bezpečnostních tabulek určuje zákon. Na závěr vám proto ukážeme několik příkladů, kde je musíte využít. Je to například při značení:

  • evakuačních výtahů a únikových cest,
  • umístění hasicích přístrojů (pokud jsou v rozlehlých, nepřehledných nebo skrytých prostorech),
  • míst, kde hrozí pád zaměstnanců nebo předmětů,
  • skladů a kotelen.

Nic k porovnání