SR 299-2 Kombinovaný filtr ABEK1-Hg-P3
Filtr
0704013099999
undefined
EN 14387 (P3R)
Protiplynové a kombinované filtry
Popis:
kombinovaný filtr ABEK1 HG P3 R určený pro všechny polomasky a celoobličejové masky Sundström. Filtr ABEK1-HG-P3-R poskytuje ochranu proti těmto typům plynů a výparů: Typ A chrání vůči organickým plynům a výparům jako jsou rozpouštědla, s bodem varu >+65°C. Typ B chrání vůči anorganickým plynům a výparům jako jsou chlór, sirovodík nebo kyanovodík. Typ E chrání vůči kyselými plyny a výpary, jako jsou oxid siřičitý a fluorovodík. Typ K chrání vůči amoniaku a některým aminům jako je ethylen diamin. Typ Hg chrání vůči rtuti. Maximální doba použití 50 hodin. Plynový filtr lze snadno kombinovat s částicovým filtrem SR 510 P3 R, aby byla zajištěna ochrana vůči aerosolům (částicím).
Normy:
EN 14387 (P3R)
Vlastnosti:
Vyrobeno v EU
Hmotnost: 209.79999999999998

Nic k porovnání