SR 294 Protiplynový filtr ABE2
Filtr
0704010999999
undefined
EN 14387 (ABE2)
Protiplynové a kombinované filtry
Popis:
Určen pro polomasky a celoobličejové masky Sundström. Poskytují ochranu proti následujícím typům plynů a výparům: Typ A chrání vůči organickým plynům a výparům jako jsou rozpouštědla, s bodem varu >+65°C. Typ B chrání vůči anorganickým plynům a výparům jako jsou chlór, sirovodík nebo kyanovodík. Typ E chrání vůči kyselými plyny a výpary, jako jsou oxid siřičitý a fluorovodík. Plynový filtr lze snadno kombinovat s částicovým filtrem SR 510 P3 R, aby byla zajištěna ochrana vůči aerosolům (částicím), například při lakování.
Normy:
EN 14387 (ABE2)
Vlastnosti:
Vyrobeno v EU
Hmotnost: 261.40000000000003

Nic k porovnání