Speciální rizika

Rukavice, které chrání přes speciálními typy rizik – vibrace, výboje statické elektřiny, vysoké napětí nebo při práci s motorovou pilou.

Speciální rizika

Rukavice, které chrání přes speciálními typy rizik – vibrace, výboje statické elektřiny, vysoké napětí nebo při práci s motorovou pilou.
undefined
Antivibrační ESD Dielektrické

Nic k porovnání