undefined

Riziko pádu

Ochrana proti pádu je často brána na lehkou váhu, ačkoliv její podcenění často přináší fatální následky. Je až s podivem, jak často se zanedbává. Přitom stačí zapojit jednoduché kupecké počty. Reakční doba člověka na neočekávanou událost jsou přibližně 2 vteřiny. Za tuto dobu člověk proletí volným pádem 19,6 m a dosáhne rychlosti 71 km/h. Stačí drobné zaváhání a neštěstí je na světě. Abychom přispěli k minimalizaci těchto nebezpečí, představujeme vám naši nabídku produktů ochrany proti pádu.

Kolektivní jištění

undefined

Kolektivní jištění

Nabízíme projektování, instalaci, údržbu a revize pevných zajišťovacích systémů. Jde o prostředky instalované na budovy či konstrukce, jež slouží jako kotevní prostředky k údržbě či výkonu činností ve výšce. Tyto systémy jsou navrhovány vždy pro konkrétní situaci a v místě instalace jsou permanentně.

V případě poptávky kontaktujte naše obchodní zástupce. Technik zodpovědný za projekt přijede na místo a ve spolupráci s vámi navrhne nejlepší řešení pro bezpečný výkon práce.

Systémy jsou certifikovány dle norem EN795 a EN353-1

Nabízíme prodej pronájem a instalaci zajišťovacích sítí proti pádu z výšky. Sítě jsou optimálním řešením v místech, kde je jiný způsob jištění neefektivní z důvodu složité instalace a pokrytí jen malého prostoru potřebného pro výkon práce. Sítě dodáváme a instalujeme dle normy EN1263-1 V případě poptávky kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.

Kdy se musíte chránit proti pádu

Na pracovištích a přístupových komunikacích, pokud se nachází výše než 1,5 m nad okolní úrovni, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, které se nachází v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví například popálením, poleptáním, akutní otravou a zadušením.

Základy pro práci ve výškách:

undefined

Základy pro práci ve výškách:

Základní komponenty při ochraně proti pádu jsou popsány ABC systémem. Z angličtiny:

A-anchor -kotvení

B- Body -tělo (postroj)

C-connection -spojení

 

Systém funguje vždy jen jako celek, bez kterékoli části je nefunkční.

A – Kotevní bod / kotvící zařízení

Kotevní bod: profilový nosník, lešení, trám nebo jiný konstrukční bod. Instalované kotvící body jsou obvykle označeny výraznou barvou. Nepoužívejte necertifikované kotvící body. K ukotvení nepoužívejte místa s neznámou anebo pochybnou únosností!

Kotevní zařízení rozdělujeme do dvou typů:

  • trvalé ukotvení: Horizontální nebo vertikální lankové nebo kolejnicové systémy. Trvale instalované kotevní body.
  • dočasné kotevní zařízení (kotevní smyčky či lanka, kovové vzpěry, oka na lešení, přenosné popruhové systémy, kovové svorky apod.

B – Zachycovací postroj

Používá se k zachycení pádu

  • celotělový zachycovací postroj se použije tam, kde hrozí riziko pádu
  • zároveň může sloužit k pracovnímu polohování nebo umožňovat práci ve visu na laně
  • všechny postroje splňují evropské normy na zachycení pádu. Liší se dalšími přidanými funkcemi nebo prvky zvyšujícími komfort užívání, jako jsou rychlospony nebo polstrování jednotlivých popruhů.
  • polohovací pás slouží k zabránění vstupu do míst, kde hrozí riziko pádu a nemůže nahrazovat zachycovací postroj

C – Spojovací prostředky (lano s tlumičem, samonavíjecí zařízení, případně polohovací prostředky)

Používají se jako mezičlánek mezi zachycovacím postrojem pracovníka a kotevním zařízením

(např. tlumič pádu s lanem, zatahovací zachycovač pádu atd…).

Spojovací prostředky můžou být ve dvou typech:

  • zádržný systém: zádržný systém eliminuje riziko pádu – udržuje pracovníka mimo nebezpečnou zónu s rizikem pádu, působí preventivně
  • zachycovač pádu: záchytný systém omezuje následky pádu. Jeho součástí je tlumení

Co je dobré vědět

Důležitým aspektem celého systému používání ochranných prostředků proti pádu je mít zpracovaný evakuační, záchranný plán. Každý pracovník a odpovědné osoby dohlížející na práci ve výškách musí být seznámeny s tímto plánem.

Dodržujte zásady bezpečného používání prostředků na ochranu proti pádu, práci ve výškách. Před každým použitím prostředků na ochranu proti pádu je nutné zkontrolovat jejich funkční a bezchybný stav.

U žádného výrobku nesmí být viditelná poškození nebo funkční závada. 

Při používání ochranných prostředků proti pádu se řiďte návody na použití od výrobce.

Každý z uvedených prostředků podléhá pravidelné revizní kontrole, a to každých 12 měsíců od prvního použití. Životnost těchto produktů udává výrobce v návodu na použití.

Nic k porovnání