undefined

Přichází čas sezónních zaměstnání

Jak zajistit bezpečnost zaměstnanců i brigádníků?
13.07.21 / Michal Jirák

Zemědělství, výrobní haly a práce na silnici. To jsou oblasti, které přitahují spoustu sezónních zaměstnanců i brigádníků. Ti se však musí řídit stejnými bezpečnostními předpisy jako všichni ostatní. Přečtěte si, jaká jsou největší rizika sezónních prací a jak se proti nim chránit.

Začíná sezóna zemědělství

Úrazovost v zemědělství se pohybuje kolem 4,5 úrazů na 100 pojištěnců ročně. To je více než dvojnásobek průměru ze všech ekonomických činností. Nejčastější příčiny zranění v zemědělství jsou:

 • Uklouznutí na rozmoklém nebo blátivém terénu.
 • Zranění při použití vadného nebo nevhodného nářadí.
 • Ohrožení pádem z nezajištěných míst.
 • Riziko přitisknutí, zamáčknutí, zavalení nebo napadení při styku se zvířaty.
 • Nevhodné umístění, označení a skladování chemikálií. Poleptání, potřísnění, zasažení obličeje, ohrožení dýchacích cest.
 • Rizika při nedodržení návodu k obsluze a špatná manipulace s technikou.

Jak se proti rizikům chránit?

 • Používejte správné a kvalitní nářadí a ochranné pracovní pomůcky a oblečení.
 • Nenechávejte volně přístupné chemické látky a ukládejte je do řádně označených obalů.
 • Při práci ve výškách používejte postroje a další vhodné OOPP.
 • Při styku se zvířaty buďte obezřetní.
 • Obsluhujte pouze ty stroje a technická zařízení, pro které máte odbornou způsobilost a dohlížejte na jejich technický stav.

Výrobní haly a montovny v letním provozu

Ve výrobních halách a montovnách jsou v létě problematické především zvýšené teploty. To však nemusí být nutně spojené se slunečním zářením. Mnoho tepla vydávají i různé stroje. Z tohoto důvodu patří mezi rizikové provozy například cihelny, slévárny železa, prádelny, gumárny nebo sklárny. Co konkrétně nejen v nich hrozí?

 • Nevolnost způsobená nedostatkem kyslíku kvůli špatnému odvětrávání.
 • Přehřátí kvůli špatnému oblečení.
 • Nedostatečná hydratace.
 • Zranění končetin na přehřáté podlaze a při manipulaci se stroji a břemeny.

Bezpečnost zajistí:

 • Chlazení a klimatizace. Každá část haly by měla mít vlastní větrací systém pro snížení teploty a odvod vlhkosti. Kromě zaměstnanců je třeba chladit také výrobní stroje. V případě zvýšené prašnosti musí být zajištěna také vhodná filtrace vzduchu.
 • Oblečení. Pro letní provozy se hodí oblečení z lehkých materiálů (plátěné nebo bavlněné) světlé barvy, které dobře větrá. Vyhněte se syntetickým materiálům a tmavým barvám. Oblečení samozřejmě stále musí odpovídat povaze práce.
 • Hydratace. Nečekejte, až budete mít žízeň a při směnném provozu v hale pijte pravidelně po celou směnu. Doporučují se 2-4 sklenice neslazené tekutiny za hodinu podle fyzické náročnosti práce. Vyhněte se pivu i jinému alkoholu, který organismus dehydratuje.
 • Správná obuv a rukavice. Při práci v rozžhavených halách je klíčový výběr správných bot, které ochrání vaši nohu od rozpálené podlahy, a rukavic, které zamezí spálení při manipulaci se stroji. Protiskluzová podrážka by měla být samozřejmostí, další bezpečnostní prvky volte podle typu práce.

Práce na silnicích v létě přibývá

Zasypávání děr, stavění nových komunikací, opravování starých. Léto je sezóna prací na silnicích, které patří k těm nejnebezpečnějším. V roce 2015 z celkových 122 pracovních úmrtí došlo k 37 právě na silnici (v tomto čísle jsou zahrnuty i dopravní nehody).

Rizikem jsou převážně:

 • Rychle jedoucí projíždějící automobily.
 • Vozidla pohybující se přímo na místě stavby.
 • Špatná viditelnost.
 • Přecházení rušných komunikací při práci.

Klíčem k zajištění bezpečnosti při práci jsou:

 • Bariéry a snížené rychlostní limity v místě probíhajících prací.
 • Zajištění odpovídajících OOPP. V tomto případě zejména oblečení s reflexními prvky pro lepší viditelnost.
 • Proškolení zaměstnanců ohledně rizik na pracovišti a poučení o správném chování.

Chraňte před sluncem i svou svačinu

Zní to banálně, ale i zkažené jídlo může být rizikem při letních pracích. Oběd v krabičce, který není v chladu, totiž podléhá zkáze velmi rychle. Proto je dobré mít na pracovišti vždy alespoň přenosnou ledničku.

Nepodceňujte alergie

Alergie může být nebezpečím na všech letních pracovištích. Ať už je spuštěna prachem, pylem nebo chemikáliemi. Nezapomínejte proto také na prášky na úlevu od alergií. 

undefined

Zařiďte první pomoc

Povinností každého zaměstnavatele je (nejen) při letních pracích zajistit dostupnou první pomoc. Dobře vybavená lékárnička je základ, na místě by však měl být přítomen i proškolený pracovník, který první pomoc zajistí.

Myslete také na sezonní pracovní sílu

Kromě horkého počasí je léto charakteristické také tím, že firmy najímají levnější pracovní sílu na sezónní práce. Sezonní pracovní síla jsou však zaměstnanci jako všichni ostatní a je třeba zajistit jejich bezpečnost. A to i z právního hlediska.

Sezonní pracovník musí být především způsobilý k výkonu své práce. Musí se podrobit lékařské prohlídce v případě, že:

 1. budou vykonávat práci kategorie 2R, 3 nebo 4,
 2. práce zahrnuje:
 • Zdravotní rizika – například práce ve zdravotnictví, v sociálních službách, obsluha těžkých a lehkých strojů, vozidel a jiných dopravních prostředků, manipulace s výbušninami, obsluha tlakových nádob, elektrických zařízení, práce ve výškách a práce v noci.
 • Řízení motorových vozidel.
 • Práce na elektrických zařízeních vyžadující odbornou kvalifikaci.
 • Obsluha železnice.
 • Práce vyžadující pilotní průkaz.
 • Práce vyžadující lodní průkaz.
 • Práce mladistvého zaměstnance.

Kategorizace prací je tedy nezbytná – díky ní můžete určit rizikovost práce z pohledu brigádníků a ostatních zaměstnanců.

Kontrolu provádí smluvní poskytovatel zdravotních služeb zaměstnavatele. V případě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel prohlídku hradí. V ostatních případech ji hradí sezonní pracovník, pokud dohoda nestanoví jinak.

Sezonní pracovník musí absolvovat školení BOZP na základě požadavku vykonávané práce. Zaměstnavatel je povinen seznámit sezonního pracovníka s riziky, která se vyskytují na jeho pracovišti a na jeho práci. Sezonní pracovník má nárok na poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, pokud jsou vyžadovány předpisy.

Pokud jde o pracovní dobu, může trvat maximálně 12 hodin v průběhu 24 po sobě jdoucích hodin. Bezpečnost práce však zahrnuje také povinné přestávky na odpočinek a občerstvení. Nejpozději po 6 hodinách a nejméně po dobu 30 minut.

Pokud jde o pracovní úrazy, platí pro sezonní zaměstnance stejné podmínky jako pro ostatní zaměstnance. Sezonní pracovník musí každý úraz vždy neprodleně nahlásit.

 • Seznamte je s touto povinností.
 • Přijměte preventivní opatření, která zabrání opakování úrazu.
 • Vyšetřete jeho příčiny.
 • Zaznamenejte jej do knihy úrazů a poskytněte odškodnění za úraz.

Pokud pracovní neschopnost trvá déle než 3 pracovní dny od úrazu, sepište záznam o úrazu.

undefined

Nic k porovnání