undefined

Představujeme nový katalog Ochrany proti pádu!

04.08.21 / Michal Jirák

Ochrana proti pádu je často brána na lehkou váhu, ačkoliv její podcenění často přináší fatální následky. Je až s podivem, jak často se zanedbává. Přitom stačí zapojit jednoduché kupecké počty. Reakční doba člověka na neočekávanou událost jsou přibližně 2 vteřiny. Za tuto dobu člověk proletí volným pádem 19,6 m a dosáhne rychlosti 71 km/h. Stačí drobné zaváhání a neštěstí je na světě. Abychom přispěli k minimalizaci těchto nebezpečí, vznikl nový katalog ochrany proti pádu, který bychom vám chtěli ve stručnosti představit.

Hned na úvod se možná dozvíte trochu překvapivé informace. Tušíte, kde všude byste se měli z hlediska legislativy chránit před pádem?

V prvé řadě se jedná o všechna pracoviště a přístupové komunikace nacházející se výše než 1,5 m nad okolní úrovní (nebo pokud pod těmito místy přesahuje volná hloubka 1,5 m). Dále je pak nutné používat ochranu proti pádu i na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, které se nacházejí v libovolné výšce nad vodou a dalšími, v případě pádu, života nebezpečným látkami - hořlaviny, kyseliny, zásady, jedy apod.

Nový katalog ochranných pracovních prostředků zaměřených na práci ve výškách, úzkých prostorech nebo nad vodní hladinou obsahuje jen malou část prostředků, které existují. Jejich správný výběr a kombinace závisí na rizicích pracovní činnosti. Jsme vám ovšem schopni navrhnout správnou kombinaci ochranných prostředků přímo na místě vašeho pracoviště a zároveň zajistit služby s tím spojené.

Naše portfolio se rozrostlo o produkty nových značek

Kromě stávajících značek v našem portfoliu máte možnost vybírat rovněž ze dvou nových, které lze bez nadsázky zařadit mezi špičky v oboru ochrany proti pádu. Jedná se o portugalskou značku Fallsafe a německou Skylotec. V našem novém katalogu je umístěna nejzajímavější část portfolia těchto dvou společností, přičemž budou tyto produkty i skladem. Pokud byste ovšem zalistovali do katalogu Skylotec nebo Fallsafe a vybrali si jiný produkt, stačí nás kontaktovat a my jsme schopni dodání těchto konkrétních produktů rovněž zařídit.

undefined

Nejžhavější novinky

Mezi nejdůležitější novinky, které představujeme v novém katalogu jednoznačně patří produkty odolné vůči chemicky agresivním látkám a tepelně rezistentní produkty. Oba typy ocení pracovníci, které kromě výšky ohrožují i další specifická rizika. Naopak téměř pro laiky jsou určené naše praktické sety, které výrazně zjednodušují výběr správných prostředků

Unikátní produkty:

Postroj TUFF FS233 a tlumič pádu FS531, jsou díky využití Hi-Tech materiálů, vhodné do chemicky nebezpečného prostředí. Unikátní povrstvení popruhů umožňuje jejich opakované využití i v prostředí, kde to v minulosti nebylo možné. Přináší rovněž mnohem větší komfort. U předchůdců těchto modelů bylo možné pouze jednorázové využití nebo překryv popruhu dalšími ochrannými vrstvami, které značně snižovaly manévrovací možnosti uživatele.

Obecně se za chemické poškození považuje kontaminace ropnými látkami, nátěrovými hmotami, tmely a dalšími chemickými produkty s nimiž se pracovníci ve výškách běžně setkávají. Díky inovativnímu řešení u výrobků série TUFF tyto chemikálie neproniknou až do polyamidových popruhů a nesnižují jejich pevnost o desítky procent jako u běžných výrobků z polyamidových popruhů. Po skončení práce je možné tyto chemické látky z povrchu popruhů utřít a vybavení dál používat.

Výrobky ochrany proti pádu v nehořlavém provedení

Při návrhu ochranných prostředků proti pádu jsme rovněž mysleli na pracovníky, kteří jsou při práci vystaveni vysoké teplotě. Výrobky proti pádu v nehořlavém provedení jsou určeny pro ty, kteří musejí při práci ve výšce pracovat se zdroji tepla - svářečské práce, řezání kovů a podobně.

Pro výrobu postrojů byl využit kevlar, který se používá i při výrobě raketoplánu nebo vozů formule 1. Vlastnosti materiálu zajištují maximální tepelnou odolnost popruhů, které tak krátkodobě vydrží teplotu 400°C. Díky tomu kuličky odlétávajícího kovu sklouznou po povrchu popruhů a nepropalují do nich díry jako u běžných postrojů. Tím je zaručena dlouhá životnost těchto výrobků oproti běžným postrojům, kde propálený otvor znamená vyřazení výrobku z užívání pro jeho nezpůsobilost.

Praktické sety

Nově zařazujeme do nabídky hned pětici setů, které jsou určené pro konkrétní práce. Sety balené v taškách, jsou vybavené etiketami charakterizující práci, pro kterou jsou určeny. Na prodejně je pak zákazník schopen si vybrat vybavení pro práci i bez hlubší znalosti problematiky. Stejně tak prodavač je schopen klientovi nabídnout adekvátní řešení na základě popisů a piktogramů, bez nutnosti procházet náročným školením, jež tato problematika jinak vyžaduje. Právě novinku v podobě praktických setů považujeme za jeden z důležitých kroků, jak přiblížit ochranu proti pádu i laické veřejnosti.

Sety jsou podle prací rozděleny následovně:

 • Práce na střechách a výstup na místo práce
 • Práce údržby a práce na plošinách
 • Pohyb na ocelových konstrukcích a lešeních
 • Střechy nakloněné roviny - výstup a sestup
 • Ocelové konstrukce, sloupy, telekomunikace

Základy pro práci ve výškách

undefined

Základy pro práci ve výškách

Závěrem bychom vám ještě rádi přiblížili základy ochrany pro práci ve výškách. Základní komponenty při ochraně proti pádu jsou popsány ABC systémem, přičemž jednoduše platí, že systém funguje pouze jako celek.

A - Kotevní bod / kotvící zařízení (z anglického Anchor point - kotevní bod)

Kotevní bod je systémový certifikovaný prvek, nebo část konstrukce dostatečně únosné ve směru pádu - nosník, lešení apod. Kotvící zařízení se potom používá ke spojení spojovacího prvku (např. zachycovač pádu, zadržovací systém) ke kotevnímu bodu.

Častou chybou bývá využívání necertifikovaných kotvících bodů nebo míst s neznámou nebo pochybnou únosností!

Kotevní zařízení rozdělujeme do dvou typů:

 • trvalé ukotvení (horizontální lankové vodící dráhy, horizontální kolejnicové systémy…)
 • dočasné kotevní zařízení (nosné kotvy, ocelové nosníky, oka na lešení, přenosné popruhové systémy…)

B - Zachycovací postroj (z anglického Body - tělo)

Používá se k záchytu pracovníka během pádu a po pádu.

V praxi se využívá dvou typů zachycovacích postrojů:

 • celotělový zachycovací postroj, který se používá v místech, kde hrozí riziko pádu
 • polohovací pás slouží k zabránění vstupu do míst, kde hrozí riziko pádu. Polohovací pás však nemůže nahrazovat zachycovací postroj


C - Spojovací prostředky (z anglického Connection - spojení)

Nejčastěji se jedná o lano s tlumičem, samo zatahovací zařízení nebo polohovací prostředky. Využívají se jako mezičlánek mezi zachycovacím postrojem pracovníka a kotevním zařízením.

Spojovací prostředky opět existují ve dvou typech:

 • zádržný systém, který eliminuje riziko pádu - udržuje pracovníka mimo nebezpečnou zónu s rizikem pádu, působí jako prevence samotného pádu
 • zachycovač pádu, což je záchytný systém omezující následky samotného pádu. Jeho esenciální součástí je tlumení

Důležitým aspektem celého systému používání ochranných prostředků proti pádu je zpracovaný evakuační, záchranný plán. Každý pracovník a odpovědné osoby dohlížející na práci ve výškách musí být seznámeny s tímto plánem. Dodržujte zásady bezpečného používání prostředků na ochranu proti pádu a práci ve výškách.

Před každým použitím prostředků na ochranu proti pádu je nutné zkontrolovat jejich bezvadný funkční stav.

 

Jednotlivé katalogy ochrany proti pádu můžete stahovat zde:

 • CERVA

 • Skylotec

 • Fallsafe

Nic k porovnání