undefined

Na tohle nesmíte zapomenout - 2 dokumenty, které musíte dát zákazníkovi

02.07.21 / Michal Jirák

Seznam bezpečnostních údajů a návod k použití jsou dva poměrně důležité dokumenty, které by měly doprovázet prodejní balení mnoha výrobků. Kdy je seznam bezpečnostních údajů nutný a kdy jej nemusíte přikládat k produktu? Existují případy, kdy je zbytečné přikládat k produktu návod k použití?

Bezpečnostní list musí mít i lak na dřevo

Barvy, laky nebo třeba ředidla. To jsou některé z výrobků, ke kterým musí výrobce či dodavatel doložit bezpečnostní list. Tento dokument totiž při vstupu na trh potřebují všechny nebezpečné látky a směsi.

Bezpečnostní list přitom stačí dodat distributorům v elektronické formě - tedy například přes B2B portál. Prodejce ho pak na vyžádání poskytne zákazníkovi

A přestože je tento dokument povinný pouze u nebezpečných látek a směsí, výrobci ho často přidávají ke všem chemickým produktům.

Nesmí chybět informace o složení, skladování nebo přepravě

Díky bezpečnostnímu listu se zákazníci seznámí například s riziky produktu nebo s tím, jak má vypadat první pomoc. Co přesně musí v dokumentu být, říká nařízení EU č. 1907/2006 stanovené Evropskou agenturou pro chemické látky (REACH).

V České republice musí být všechny informace samozřejmě v češtině.

Návod k použití potřebujete (skoro) všude

Zatímco bezpečnostní list musí výrobce či distributor přidávat pouze k nebezpečným látkám, návod k použití nesmí chybět u žádného výrobku. Výjimkou jsou jen produkty, u kterých je jejich použití naprosto zřejmé.

Takže například k lopatě, montérkám nebo holinám návod přidávat nemusíte. Naopak u řetězové pily nebo třeba u lepidla v žádném případě chybět nesmí.

Aby byly informace přínosné, musejí být co nejkonkrétnější. Zejména v části týkající se ochranných prostředků. Nestačí jen zmínit, že má uživatel použít ochranné rukavice. Je potřeba uvést například to, z jakého mají být materiálu. Nebo jak silné má být ochranné oblečení.

undefined

Poradí s použitím i s údržbou

Jak už z názvu vyplývá, v návodu musí být instrukce jak daný produkt správně používat. Nesmí ale chybět ani informace o:

  • správné údržbě,
  • rizicích spojených s chybným používáním výrobku,
  • výrobci, dovozci nebo dodavateli,
  • názvu, hmotnosti, množství nebo rozměrech (pokud to vyžaduje povaha výrobku nebo forma prodeje),
  • materiálech použitých v hlavních částech výrobku
  • případně o zvláštních postupech či pravidlech použití.

Stejně jako bezpečnostní list také návod k použití musí být v českém jazyce. Za správné znění a informace je opět zodpovědný výrobce nebo distributor, který uvádí výrobek na trh.

Prodejce pak nezměněný návod v písemné podobě poskytne zákazníkovi. Výjimkou je pouze B2B sektor, kde můžete návod například zaslat e-mailem nebo dát ke stažení na web.

Nic k porovnání