undefined

Jak se v létě vypořádat s horkem na pracovišti?

A complete guide to how to deal with heat in the workplace in summer
13.07.21 / Michal Jirák

Mohlo by se zdát, že když je teplo a slunečno, žádné nebezpečí nehrozí. Opak je pravdou. Horko a slunce na pracovišti se mohou stát vaším největším nepřítelem. Na co si dát při práci pozor? Problémy způsobené extrémním počasím začínají nenápadnou nevolnosti, ale mohou skončit vážným zdravotním problémem.

Na pracovišti nesmí být moc horko

U některých prací je pořádně teplo vždy. Když se k tomu přidají i letní teploty kolem 30 °C, je zaděláno na problém.

Práci v nevhodných klimatických podmínkách se věnuje §3 - §8 vládního nařízení č. 361/2007 Sb. s názvem Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek.

Na pracovištích musí být podle nařízení přípustné mikroklima. Výjimkou jsou mimořádně teplé dnů a pracoviště, kde není možné technicky snížit teplotu z používané technologie (například sklárny nebo gumárny).

Toto mikroklima záleží na typu vykonávané práce (její energetické náročnosti) a dalších parametrech. Všeobecně by však průměrná teplota na pracovišti neměla přesáhnout 26-30 °C. Přesný výpočet teploty najdete v části A přílohy č. 1 nařízení.

TŘÍDA PRÁCE DRUH PRÁCE MAX. TEPLOTA
I

Vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou - kancelářské a administrativní práce apod.

27 °C
IIa Převážně vsedě s lehkou manuální prací rukou a paží - řízení osobního vozidla, přesouvání lehkých břemen apod. 26 °C
IIb Řízení nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje apod. 32 °C
IIIa Vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví apod. 30 °C
IIIb Vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením apod. 26 °C
IVa Práce s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze apod. 24 °C
IVb Práce s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů - ražba, těžba, doprava, práce v lomech apod. 20 °C
V Práce s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva apod. 20 °C

Ve dnech, kdy venkovní teplota přesahuje 30 °C, se nemusí tabulkově předepsané hodnoty dodržovat. V takových dnech však musí zaměstnavatel podmínkám přizpůsobit dobu výkonu práce - zkrátit ji, nebo zajistit přestávky.

Zaměstnavatel se musí postarat i o pitný režim

Legislativa řeší také hydrataci. V § 5 stejného nařízení se říká, že, k ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Tyto nápoje musí být bezpečně dostupné zaměstnancům přímo na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Nápoje se poskytují v případě že:

  • se překračují maximální připustné klimatické podmínky pro danou práci,
  • zaměstnanci ztratí pocením a dýcháním tekutiny v objemu vyšším než 1,25 litrů za osmihodinovou pracovní směnu,
  • teplota při práci venku mezi 10. a 17. hodinou ve stínu je vyšší než maximální hodnota pro dané pracoviště daná tabulkou.

Za jeden den člověk ztratí pocením a dýcháním přibližně 2 litry tekutin. Zdravý člověk by pak měl denně doplnit alespoň 60-80 % ztracených tekutin. Ochranné nápoje podávané při práci by proto podle vládního nařízení měly nahradit nejméně 70 % ztracených tekutin za směnu.

A jaké tekutiny by to měly být? Především by v sobě neměly mít víc než 6,5 % cukru. Ideální je obyčejná voda. Při fyzicky namáhavé práci je pak povinností zaměstnavatele zajistit přírodní minerální vodu. Ta je pro namáhaný organismus mnohem vhodnější pro doplnění ztracených minerálů a hydratace.

Povinnosti zaměstnavatele jsou tedy jasné, ale co mohou pro svou bezpečnost udělat sami zaměstnanci?

Při práci ve vysokých teplotách doporučujeme:

  • Omezte pobyt a práci na přímém slunci.
  • Nezačínejte fyzicky namáhavou práci, pokud nejste dostatečně hydratovaní.
  • Dávejte si pravidelné krátké přestávky spojené s doplněním tekutin.
  • Nepijte příliš studené nápoje..

Opalovací krém zákon nenařizuje, ale…

Pobytu na slunci se při venkovních pracích v létě vyhnete jen stěží. Zvlášť při práci v zemědělstvístavebnictví nebo na silnicích. Rizikem však není pouze dehydratace a vysoká teplota. Sluneční paprsky mohou poškodit také vaši kůži. Chránit se musíte především před nebezpečným ultrafialovým (UV) zářením.

Při trvalém pobytu na slunci vaší pokožce hrozí vážné poškození, které může skončit i rakovinou. Velmi citlivá jsou na sluneční záření mateřská znaménka, vysoká dávka UV záření může také oslabit imunitní systém.

V tomto případě zákon na ochranu nemyslí a chránit se tak zaměstnanci musí sami. Případně se dohodněte na podmínkách se zaměstnavatelem individuálně nebo v rámci kolektivní smlouvy.

Chraňte svou pokožku:

  • Pokud je to možné, noste při práci lehký prodyšný oděv z přírodních savých materiálů, který pokryje co největší plochu těla.
  • Nezapomínejte na pokrývku hlavy a ideálně také zátylku.
  • Používejte ochranný krém s SPF (sun protection factor) minimálně 15. Naneste 30 minut před začátkem práce na slunci a v průběhu směny minimálně jednou naneste krém znovu.

A to pořád není všechno.

Slunce může ohrozit i váš zrak. Ochranné brýle patří k nejpodceňovanějším ochranným prvkům. A v případě ochrany před sluncem to platí dvojnásob.

Správné brýle pro letní práce by měly mít účinný UV filtr. Při pravidelném pobytu na slunci bez slunečních brýlí s UV filtrem totiž hrozí šedý zákal. Už 15 minut na přímém slunci může být pro váš zrak nebezpečných.

Jak poznáte, že s vámi něco není v pořádku

Vaše tělo si dokáže samo říci, že už vysoké teploty nebo sluneční paprsky nezvládá. Stačí mu jen naslouchat. Jak se projevuje přehřátí organismu?

1. Tepelné vyčerpání

Vaše tělo se vám snaží naznačit, že už toho má dost. Jste podráždění, unavení, snižuje se vaše ostražitost, chybí vám motivace, motá se vám nebo vás bolí hlava, nemáte chuť k jídlu.

Tepelné vyčerpání obvykle způsobuje dehydratace. Jakmile pocítíte tyto příznaky, okamžitě přestaňte pracovat, vyhledejte klidné chladné místo a doplňujte tekutiny.

2. Úpal

Tělo ztrácí schopnost termoregulace. Na těle se vám tvoří potničky následkem nadměrného pocení a zvýšené vlhkosti. Pociťujete tzv. tepelné křeče - bolestivé svalové kontrakce. Cítíte se vyčerpání a přehřátí.

Úpal je vážné ohrožení způsobené především nedostatkem tekutin způsobeným nadměrným pocením. V takovém případě rychle vyhledejte odbornou pomoc.

3. Úžeh

Vaše tělo bylo příliš dlouho vystaveno slunci a intenzivnímu UV záření. Máte rudou pokožku nebo se vám na ní dokonce tvoří puchýře. Dělá se vám nevolno, přehřál se vám mozek.

Při úžehu okamžitě vyhledejte stín, zchlaďte svou hlavu i pokožku a aplikujte přípravek obsahující kyselinu pantothenovou neboli panthenol. Úžeh se může dostavit i několik hodin po výkonu práce na slunci.

Dodržování BOZP dělá firmám problémy

Přestože léto s sebou přináší spoustu povinností pro zaměstnavatele, firmy stále hojně tyto pravidla nedodržují a inkasují zbytečné pokuty. Státní úřad inspekce práce provedl v roce 2017 celkem 25 000 kontrol, ze kterých vyplynulo více než 3 500 pokut v celkové výši přes 200 000 000 Kč.

Nejčastějším důvodem jsou nekvalitní pracovní ochranné pomůcky.

Pokud nechcete mezi tyto firmy toto léto patřit, kontaktujte nás. Provedeme analýzu rizik přímo u vás na pracovišti a doporučíme nejvhodnější a nejefektivnější řešení z pohledu zaměstnanců, zaměstnavatele i legislativy.

Nic k porovnání