undefined

Jak nebezpečné je modré světlo pro vaše oči?

Modré světlo: riziko pro váš zrak nebo zbytečně přeceňovaný fenomén?
29.07.21 / Michal Jirák

Složení a důsledky působení světla na organismus jsou mnohem složitějším problémem, než se může na první pohled zdát. Vycházka během slunečného odpoledne, rozsvícení světla, zapnutí počítače, mobilního telefonu či jiného digitálního zařízení - činnosti, které vedou k vystavení vašich očí viditelnému (a někdy i neviditelnému) záření, jež na vás může mít řadu účinků.

Většina populace pravděpodobně bude znát rozdělení slunečního záření na viditelnou a neviditelnou část. Neviditelné ultrafialové záření může opálit nebo i spálit vaši pokožku, infračervené pak způsobuje povětšinou příjemný pocit tepla. Mnozí však netuší, že viditelné světlo vyzařované sluncem zahrnuje řadu různých paprsků světla, které obsahují různá množství energie.

Co je modré světlo?

Sluneční světlo se skládá z paprsků červené, oranžové, žluté, zelené a modré barvy a celé řady jejich odstínů, v závislosti na energii a vlnové délce jednotlivých paprsků. Celé zmíněné spektrum paprsků světla společně vytváří to, čemu říkáme "bílé světlo" nebo sluneční svit.

Není třeba zabředávat do složité fyzikální teorie, musíme však zmínit, že existuje inverzní vztah mezi vlnovou délkou paprsků světla a množstvím energie, kterou obsahují. Světelné paprsky, které mají relativně dlouhé vlnové délky obsahují méně energie a naopak.

Paprsky na červeném konci spektra viditelného světla mají delší vlnové délky, a proto méně energie. Naopak paprsky na modrém konci spektra mají energie více.

Neviditelné záření s vlnovými délkami delšími, než světlo červené se nazývají infračerveným zářením.

Naopak záření s kratšími vlnovými délkami (a vyšší energií) než modré světlo se nazývá ultra-fialové (UV) a může způsobit nepříjemné červené zbarvení naší kůže po opalování. UV záření má však v omezené míře i příznivé účinky, neboť napomáhá tělu při vytváření vitamínu D.

Za viditelné světlo se pak obecně považuje spektrum záření s vlnovými délkami v rozmezí od 380 nanometrů na modrém konci spektra do přibližně 700 nanometrů na červeném konci.

Modrá část světla se pak většinou definuje jako viditelné světlo s maximální délkou 500 nanometrů - přibližně třetina veškerého viditelného světla s nejvyšší energií.

undefined

Klíčové charakteristiky modrého světla

Podobně jako ultrafialové záření má i viditelné modré světlo své výhody i nevýhody. Jaké nejdůležitější informace, byste měli o modrém světle vědět?

1. Modré světlo číhá všude

Sluneční svit je hlavním zdrojem modrého světla a pokud se během dne pohybujete venku, pak jste mu vystaveni téměř neustále. Existuje však také celá řada umělých zdrojů modrého světla, včetně zářivkového a LED osvětlení nebo smart TV.

Neustále jsme pak vystaveni modrému světlu vyzařovanému displeji počítačů, notebooků, smartphonů a jiných digitálních zařízení, která vydávají významné množství světla.

Množství modrého světla, která tato zařízení vyzařují jsou pouze zlomkem světla vyzařovaného sluncem. Čas, který lidé tráví používáním těchto zařízení a blízkost obrazovek k obličeji, však vzbuzuje obavy v řadách očních lékařů. Neznáme přesně dlouhodobé účinky působení modrého světla na lidské oči.

2. Modré světlo = modrá obloha

Krátkovlnné vysokoenergetické světelné paprsky na modrém konci viditelného spektra se rozptylují po střetu s molekulami vody v atmosféře snadněji než jiné paprsky. Vyšší stupeň rozptylu těchto paprsků tak způsobuje, že obloha bez mráčků vypadá modře.

3. Oko není v blokování modrého světla příliš výkonné

Rohovka a zornice lidského oka jsou velmi efektivní při blokování UV záření. Na světlo citlivou sítnici na zadní straně oční bulvy je propuštěno méně než jedno procento tohoto záření (i toto množství UV záření však může způsobit nevratné změny). Mějte však na paměti, že sluneční brýle, které blokují UV záření jsou nezbytné k ochraně rohovky a zornice, i dalších částí oka před poškozením. Poškození způsobené UV zářením může v krajním případě vést i k šedému zákalu nebo sněžné slepotě.

Na rozdíl od UV záření však téměř celé modré spektrum viditelného světla prochází rohovkou i zornicí a dosahuje sítnice.

4. Expozice modrým světlem může zvýšit riziko makulární degenerace

Skutečnost, že modré světlo proniká až do sítnice je velmi zásadní. Laboratorní studie ukazují, že výrazné vystavení modrému světlu může poškozovat buňky citlivé na světlo nacházející se v sítnici.

Tyto následky se podobají změnám při makulární degeneraci - ztrátě centrálního vidění - což může vést až k trvalé ztrátě zraku.

Je nutný další výzkum, aby bylo možné určit kolik přirozeného a umělého modrého světla je pro sítnici už "příliš modrého světla", přesto se už dnes řada z poskytovatelů péče o zrak obává, že přidaná expozice modrého světla z displejů počítačů a smartphonů může zvyšovat riziko vzniku makulární degenerace v pozdějším životě.

5. Modré světlo více namáhá oči

Vzhledem k tomu, že se modré světlo snadněji rozptyluje, je pro oko náročnější zaostřit. Když se díváte na počítačové obrazovky a jiná digitální zařízení emitující značné množství modrého světla, tento "rozostřený vizuální šum" snižuje kontrast a může přispět k nadměrnému namáhání očí.

Brýlové čočky, které blokují modré světlo výrazně zvyšují kontrast, čočky se žlutými odstíny pak mohou výrazně zvýšit vaše pohodlí, pokud dlouhodobě nahlížíte do digitálních zařízení.

6. Ne všechno modré světlo je špatné

Pokud přináší modré světlo vícero negativních vlivů na lidský organismus, proč před ním zkrátka náš zrak zcela nechránit?

Nejedná se o ten nejlepší nápad. Je poměrně dobře zdokumentováno, že jisté vystavení modrému světlu je nezbytné pro lidské zdraví. Modré světlo zvyšuje bdělost, podporuje dobrou paměť, kognitivní funkce nebo zlepšuje náladu.

To je také důvod, proč se využívá světelné terapie k léčbě sezónní afektivní poruchy (tzv. zimní deprese) - typ deprese jejíž nástup souvisí se změnami ročních období, přičemž se příznaky začínají obvykle objevovat na podzim a pokračují v zimě. Světelné zdroje používané pro tuto terapii emitují jasné bílé světlo, které obsahuje významné množství paprsků modrého světla.

Modré světlo je rovněž velmi důležité pro regulaci cirkadiánního cyklu - přirozené střídání stavu bdělosti a spánku lidského těla. Vystavení modrému světlu během denních hodin napomáhá k udržování tohoto cyklu. Naopak působení modrého světla před spánkem může cyklus narušit a způsobit nespavost a únavu během následujícího dne.

Jak se před působením modrého světla chránit?

Možností existuje více, v případě mobilních zařízení můžete využít filtrů, ať už softwarových (aplikace) nebo hardwarových (tvrzená skla). Případně můžete použít modré světlo blokující brýle. Tyto brýle snižují expozici modrého skla vyzařovaného počítači či jiná digitální zařízení.

Chcete-li okamžitě omezit účinky modrého světla na váš zrak, v naší produktové nabídce se nachází hned troje brýle s vlastnostmi Blue Blocker - brýle blokující modré světlo:

  • Rozelle
  • Rigi
  • Coverlite

 

Rozelle

Brýle sportovního designu s polykarbonátovým zorníkem třídy 1 F dle normy EN 166. Zorník brýlí Rozelle je ošetřen ochranou proti poškrábání a zamlžení. Brýle rovněž poskytují ochranu proti letícím částicím s nízkou energií. Uživatel ocení praktické nastavitelné stranice. Brýle ochrání nejenom před UV zářením, bezbarvý Blue Blocker rovněž odfiltruje 38% modrého záření.

 

Rigi

Bez ohledu na to, v jakém prostředí pracujete, ochranné brýle Rigi představují dokonalé spojení výkonu, bezpečnosti a aktivního stylu. Chlubí se velmi lehkou konstrukcí (pouze 19g) s nízkým profilem. Díky unikátnímu designu se přizpůsobí široké řadě obličejů mužů i žen. Tenké a ploché ergonomické postranice Flexofit pak jsou kompatibilní s jakýmkoli chráničem sluchu nebo přilbou. Brýle jsou rovněž schopné blokovat část záření modrého spektra.

 

Coverlite

Brýle COVERLITE jsou ty nejpohodlnější brýle přes brýle, které si můžete koupit. Díky unikátnímu uchycení nožiček jsou nesmírně komfortní, i když je nosíte přes vaše soukromé korekční brýle. Zároveň je na obličeji téměř nepocítíte, neboť jsou to nejlehčí brýle přes brýle na trhu.

Varianta Coverlite Orange 550 poskytuje 100 % ochranu před modrým světlem o vlnových délkách 380-550nm, ze spektra ultrafialového záření pak odfiltrují 99,99 % záření. Brýle Coverlite Orange 550 jsou určené pro speciální aplikace jako kontrola povrchů, práce s vytvrzovací lampou, vulkanizace nebo dentistické a zdravotnické aplikace.

Typ Coverlite IR 5 pak blokuje 99,99% UV záření (280-380nm), 97% infračerveného záření (780-1400nm) a 99% modrého světla (380-500nm). Tyto brýle jsou určené pro speciální aplikace v oblasti svařování.

Nic k porovnání