undefined

Co jste nevěděli o rukavicích

There is a little more about this piece of protective equipment, than you might think!
13.06.21 / Michal Jirák

Ve starověké Persii, Římě a Řecku se nosily palčáky. Ve středověku však rytíři potřebovali lepší pohyb prstů. A tak přišel jeden z největších vynálezů v historii ochrany rukou - prstové rukavice. V průběhu času se rukavice staly i nepostradatelným módním doplňkem. Pojďme se ale podívat na jejich prapůvodní účel - ochranu rukou.

About safety gloves

Proti pořezání, odření, popálení, chladu, propíchnutí, polití chemickou látkou, elektrickému výboji - rukavice vás můžou ochránit možná víc, než si myslíte. Nejdřív ale musíte vědět, jaké nebezpečí vám hrozí. Analyzujte i ta nejméně pravděpodobná rizika.

Podle čeho tedy pracovní rukavice vybírat? Základní normou je EN388 - mechanická rizika. V listopadu 2017 prošla tato norma dlouho plánovanou aktualizací. Pojďme se podívat, k jakým změnám došlo a jaké jsou aktuální požadavky normy.

Původní 14 let stará norma zahrnovala piktogram s pouhými 4 čísly. Aktualizovaná norma jich může mít až 6.

  • První číslo určuje odolnost proti oděru na stupnici 1-4 (kdy 4 znamená nejodolnější).
  • Druhé ukazuje odolnost proti prořezu na stupnici 1-5. Pokud na druhé pozici vidíte číslo x, tak během testu došlo k otupení břitu.
  • Třetí číslice udává odolnost proti protržení na škále 1-4.
  • Čtvrtá pozice stanovuje odolnost proti propíchnutí - 1-4.
  • Nová, pátá číslice říká, jaká je odolnost rukavice proti proříznutí při zkoušce dle normy EN ISO 13977. Tento test je povinný pro každou rukavici, u které dojde k otupení břitu. Výsledek se značí písmeny A-F, kdy F je nejvyšší stupeň ochrany proti proříznutí.
  • Číslice na pozici číslo 6 nově udává odolnost proti nárazu. Pokud rukavice testem prošla, najdete na této pozici písmeno P. Pokud šestou číslici nenajdete, rukavice testem buď neprošla, nebo nebyl relevantní.

Pokud na kterékoliv pozici najdete písmeno x, znamená to, že rukavice daným testem neprošla, nebo se na tuto danou rukavici nevztahuje.

Kromě nového značení se změnil i samotný způsob testování.

  1. Jiný je způsob testování proti prořezu - nově se používá tzv. TDM-100. Test, při kterém se používají posuvné čepele - pro každé nové testování se tak používá čerstvá čepel a nedochází ke zkreslení kvůli otupení nožů.
  2. Zlepšil se způsob testování proti oděru - aktuálně se používá standardizovaný brusný papír a nedochází tak ke zkreslení používáním různých papírů.
  3. Používá se také nová metodologie testování proti nárazu - v původní normě se testovala pouze dlaňová a prstová část rukavice. Nyní se testuje i hřbet, což uživatelům pomáhá vybrat tu správnou rukavici a předejít úrazu.

Jakmile víte, co které číslo znamená, vybrat tu správnou rukavici pro vás nebude žádný problém. Výrobci mají na vyhovění této normě ještě necelé 2 roky, ale vy už se podle ní můžete řídit teď. Testováním podle nové normy prošly z naší nabídky například rukavice Sitta Palm, Sitta 3/4, Sitta Full nebo Stonechat.

Nic k porovnání