undefined

Bezpečnost v laboratoři! 

Víte, co byste rozhodně neměli zapomenout?
13.07.21 / Michal Jirák

Bez ohledu na průmyslové odvětví - farmaceutika, kosmetika, průmyslové inženýrství nebo výroba potravin - musí být přijata dostatečná bezpečnostní opatření, aby bylo vytvořeno bezpečné, produktivní a příjemné pracovní prostředí pro všechny bez rozdílu.

Každá společnost, která má zájem o kvalitní bezpečnost na pracovišti, musí dbát na to, aby měly všechny osoby v provozu po celou dobu práce vhodné bezpečnostní vybavení. Například zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích jsou konkrétně shrnuty v technické normě ČSN 01 8003. Podobným způsobem jsou bezpečnostní normy zpracované i pro další pracoviště.

Níže vám nabízíme náhled na některé z hlavních bezpečnostních prostředků, které by měly být samozřejmou výbavou každého (nejenom) laboratorního pracovníka. I když se potřeby a požadavky v rámci jednotlivých pracovišť liší, obecně je pro všechny velká část bezpečnostních prostředků společná.

Bezpečnostní vybavení se dá zhruba rozdělit do dvou skupin:

  • Ochranné pracovní prostředky pro denní užití
  • Speciální ochranné vybavení
undefined

Ochranné pracovní prostředky pro denní užití:

1. Bezpečnostní obuv

Bezpečnostní obuv hraje na pracovišti důležitou roli hned z několika důvodů. Zaprvé zajišťuje stabilitu a přilnavost, čímž napomáhá zamezit nekoordinovaným uklouznutím či klopýtnutím. Samozřejmě také chrání nohy před hmotnými nebo ostrými padajícími předměty, před kterými by standardní volnočasová obuv nemohla zajistit ochranu.

Bezpečnostní obuv je vybavena kovovou či nekovovou tužinkou a dalšími ochrannými prvky, jako protiskluzová podrážka či odolná (kovová/nekovová) stélka. Díky kompozitní stélce a tužince jsou dnes bezpečnostní boty i neobyčejně lehké.

Vybírat můžete z celé řady typů bezpečnostní obuvi, v prvé řadě by však měla splňovat zákonné požadavky a normy a být užívána k účelu za jakým je navržena.

V laboratořích pak po většinu času dostačuje obuv pracovní, která by měla být v ideálním případě protismyková, antistatická a odolná vůči látkám, se kterými může na pracovišti přijít ke styku.

 

2. Ochranné brýle

V prvé řadě musí ochranné brýle chránit oči před potřísněním oka, kromě toho však také chrání oči před vnikem cizích předmětů a látek, které by mohly poškodit mechanicky vaše zrakové orgány. Ve výjimečných případech je pak nutnosti použít ochranné brýle odolné vůči chemikáliím.

Poranění očí patří k nejběžnějším úrazům na pracovištích, přičemž by bylo možné až 90 % z těchto zranění předejít správným nošením ochranných brýlí.

Mezi nejčastější poranění oka patří potřísnění chemikáliemi, vystavení UV nebo infračervenému záření a vnik kovových nebo dřevěných částic malých rozměrů. Laboratorní pracovníci mohou k těmto rizikům navíc připočíst nákazu infekčními onemocněními prostřednictvím sliznice oka.

Brýle by měly být opět vybírány dle pracovního nebezpečí. Volit můžete na škále od klasických ochranných brýlí, přes brýle s bočními štíty až po speciální obličejové štíty nebo masky.

Nejběžněji jsou prostředky pro ochranu zraku vyráběny z plastových a polykarbonátových materiálů či trivexu.

 

3. Rukavice

Stejně jako u jiných OOP musí být i rukavice voleny vzhledem k nebezpečím, kterým budete na pracovišti čelit. Chemické rukavice jsou obvykle vyráběny z nitrilu nebo latexu, každá rukavice je však určena k ochraně proti konkrétní skupině chemikálií. Opět byste se při výběru správných rukavic měli řídit bezpečnostními normami. V novém katalogu produktů CERVA naleznete přehled norem pro každou kategorii bezpečnostních prostředků.

Obecně je nutné při výběru rukavic brát v úvahu frekvenci a intenzitu vystavení nebezpečné látce. Pokud je možnost kontaktu s látkou pouze náhodná či krátkodobá obvykle si vystačíte s jednorázovými rukavicemi. Obvykle jsou preferovány nitrilové rukavice před latexem, kvůli jejich vlastnostem (chemické odolnosti) a snadnému rozlišení případného roztržení rukavice.

Pokud dochází k dlouhodobému kontaktu rukou s nebezpečnou látkou, jsou doporučované chemicky odolné rukavice, které jsou opakovaně použitelné a zaručují dlouhodobou ochranu pokožky rukou před nebezpečím. Před každým použitím je však nutné tyto rukavice řádně kontrolovat.

 

4. Ochranné oděvy

Laboratorní pláště a kombinézy by měly správně padnout a být vybírány podle typu nebezpečí, jimž budou vystavovány. Na výběr je z celé škály velikostí a různých délek, proto vždy naleznete padnoucí kus ochranného oděvu.

Pláště i kombinézy by měly být na pracovišti zapnuté s rukávy spuštěnými až k rukavicím. Zároveň je nutné je sundat, jakmile pracoviště opustíte, případně zlikvidovat dle návodu, jedná-li se o jednorázové kombinézy.

undefined

Speciální ochranné vybavení:

5. Filtrační masky

Obličejové filtrační masky jsou doporučovány ve všech laboratořích, kde je pracováno s toxickými, nakažlivými nebo těkavými látkami, zkrátka všude, kde by mohly být oči či nos vstupním bodem pro nebezpečné chemikálie.

V místech, kde není prokázáno okamžité nebezpečí a nevzniká zákonná povinnost, může být přijatelné nosit i polomasku v kombinaci s ochrannými brýlemi. Vždy je však nutné se řídit bezpečnostními normami.

 

6. Obleky Tyvek

Vyžaduje-li výkon vaší práce speciální ochranné oděvy, pak jsou Tyvek oděvy vynikající volbou. Tyvek oděvy od společnosti DuPont jsou notoricky známé pro svou odolnost vůči celé řadě nebezpečí. Obleky vytváří účinnou ochrannou bariéru proti nebezpečným kapalinám i aerosolům.

Tyvek obleky poskytují ochranu před chemikáliemi, oleji, kapalinami či prachovými částicemi. Používají se v celé řadě provozů, jako prvek chemické a biologické ochrany. Každý oblek je přizpůsobený specifickým rizikům, stejně jako jinde však musíte vědět, jaké nebezpečí vám hrozí a na základě toho si obléknout odpovídající oblek.

Slovo závěrem

Tento stručný průvodce nelze považovat za dogma ani bibli bezpečnosti na pracovišti, spíše se jedná o přehled ochranných prostředků, které se běžně využívají. Ochranné prostředky pro denní využití by měli být samozřejmostí každého pracovníka, důležité ovšem je vědět, že existují i další ochranné prostředky, které se používají dle konkrétního nebezpečí.

Zní to jako klišé, ale zdraví máte opravdou pouze jedno, proto se na bezpečnostních prostředcích nevyplatí šetřit. Naopak je důležitá prevence. Vždyť jenom ochranné brýle za pár stovek vás dokáží ochránit před katastrofou, která vás může ovlivnit na celý zbytek života. Každý by se tak měl v prvé řadě řídit bezpečnostními normami, které se na jeho pracovní činnost vztahují.

Nic k porovnání