undefined

Bescherming tegen gevaar in de lucht

undefined

Bescherming tegen gevaar in de lucht

EEN HANDLEIDING VOOR ADEMBESCHERMING

Luchtvervuiling vormt een onzichtbare bedreiging op de werkplek die langdurige gevolgen kan hebben. Aerosolen, de minuscule deeltjes die in de lucht zweven, lijken misschien onschuldig, maar ze vormen een gevaar voor de longen dat vergelijkbaar is met de risico's van een cirkelzaag. Aerosolen worden vaak onderschat omdat ze bijna onzichtbaar zijn, maar ze vragen onze aandacht. Het kiezen van de juiste ademhalingsbescherming is een cruciale stap in het voorkomen van mogelijke gezondheidsrisico's, vooral voor mensen die in de bouw, spuiterijen, laboratoria, werkplaatsen en de landbouw werken.

Effectieve bescherming tegen aerosolen in 3 stappen

1. Ken het gevaar

undefined

1. Ken het gevaar

Inzicht in het risico is de eerste stap. Zelfs op afgelegen locaties, ver van industriële schoorstenen, kan de lucht microdeeltjes en stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de longen. Natuurlijke filtermechanismen in het lichaam kunnen een bepaalde hoeveelheid aan, maar als het volume van deze elementen toeneemt en de blootstelling frequent is, kunnen de afweermechanismen van het lichaam falen. Om de ernst van het gevaar vast te stellen, moet het type en de concentratie van de deeltjes in de lucht worden geanalyseerd, evenals de duur van de blootstelling op risicovolle werkplekken.

2. Elimineer het risico

undefined

2. Elimineer het risico

Voordat je geschikte adembescherming kiest, is het cruciaal om het risico op het inademen van schadelijke stoffen te minimaliseren. Verschillende strategieën zijn onder andere continue luchtafzuiging in de buurt van de bron van gevaarlijke stoffen, regelmatige en grondige reiniging van werkgebieden (perslucht vermijden), inspectie en reiniging van ventilatiesystemen en continue bewaking van de luchtkwaliteit. Daarnaast is het essentieel om te vertrouwen op de feedback van werknemers - als ze vieze geuren waarnemen, misselijkheid, duizeligheid of plotselinge vermoeidheid ervaren, moeten ze de ruimte onmiddellijk verlaten.

3. Werknemers uitrusten met effectieve bescherming

undefined

3. Werknemers uitrusten met effectieve bescherming

Het kiezen van de juiste adembescherming is van het grootste belang. Filtrerende halfgelaatsmaskers, zoals ademhalingstoestellen, zijn er in drie categorieën op basis van hun filtercapaciteit. Het is cruciaal om het beschermingsniveau af te stemmen op de omgeving. Wegwerpademhalingsmaskers zijn geschikt voor korte perioden, terwijl herbruikbare ideaal zijn voor ploegendienst. Filterklassen (FFP1, FFP2 en FFP3) geven inzicht in het beschermingsniveau tegen stof, aerosolen en andere verontreinigende stoffen.

En hoe kiest u de juiste filterklasse?

FFP1

FFP1 ademhalingsmaskers zijn ontworpen om effectieve bescherming te bieden tegen lage concentraties stof en aerosolen in de lucht. FFP1 maskers kunnen tot vier keer de Permissible Exposure Limit (PEL) gebruikt worden en zijn onmisbaar voor werkzaamheden met gipsplaten, gips, cement, graanstof en meel. Werknemers die zich bezighouden met activiteiten zoals het hanteren van deze materialen kunnen vertrouwen op FFP1 ademhalingsmaskers als een vitale verdediging, die zorgen voor een goede ademhaling in omgevingen met minimale deeltjesconcentraties.

FFP2

FFP2 ademhalingstoestellen bieden een hoger beschermingsniveau en zijn geschikt voor matige concentraties stof en aerosolen. Deze ademhalingstoestellen kunnen tot twaalf keer de PEL gebruikt worden, waardoor ze van onschatbare waarde zijn voor een breed scala aan werkzaamheden, zoals het leegmaken van zolders en kelders, slijpen, snijden, boren en frezen van verschillende materialen. Voor nog meer veelzijdigheid zijn FFP2 ademhalingstoestellen met een actieve koollaag effectief in omgevingen die besmet zijn met bacteriën, schimmels, schimmels en andere verontreinigende stoffen in de lucht.

FFP3

FFP3 ademhalingstoestellen bieden het hoogste beschermingsniveau tegen hoge concentraties stof, aerosolen, virussen en kankerverwekkende stoffen. Deze ademhalingstoestellen kunnen tot vijftig keer de PEL worden gebruikt, waardoor ze essentieel zijn voor werkzaamheden zoals slijpen, snijden, boren en frezen van hardhout, lassen van roestvrij staal en aluminium, omgaan met gevaarlijk asbest en lood, of omgaan met minerale en glaswol. FFP3 ademhalingstoestellen bieden uitgebreide bescherming, inclusief bescherming tegen lastige stoffen zoals radioactieve materialen, en zorgen voor een veilig schild tegen een breed spectrum van gevaren op de werkplek.

Notably, the presence or absence of an exhalation valve influences air flow and comfort. In all three classes, variants with or without the valve can be found.

Bescherming tegen gassen en dampen

undefined

Bescherming tegen gassen en dampen

Hoewel fijne vaste deeltjes een aanzienlijke bedreiging vormen voor de luchtwegen, introduceren bepaalde werkplekken, zoals die in de chemische, automobiel-, scheepsbouw- of verfindustrie, een extra gevaar: gassen en chemische dampen. In dergelijke omgevingen kan het volstaan om alleen op ademhalingstoestellen te vertrouwen, waardoor het gebruik van halfgelaatsmaskers en maskers met vervangbare gasfilters of gecombineerde filters die zowel vaste deeltjes als gassen opvangen noodzakelijk is. Halfgelaatsmaskers bieden bescherming voor de mond en neus, terwijl volgelaatsmaskers een uitgebreide dekking bieden en het hele gezicht, inclusief de ogen, beschermen.

Gas- en combinatiefilters, vergelijkbaar met ademhalingstoestellen, zijn onderverdeeld in drie klassen. Klasse 1 is geschikt voor werkplekken waar de concentratie van schadelijke stoffen minder dan 0,1% bedraagt. Voor concentraties tot 0,5% wordt klasse 2 aanbevolen, toepasbaar op maskers en ventilatorsystemen. In omgevingen waar schadelijke stoffen meer dan 1% van het luchtvolume uitmaken, biedt klasse 3, waarbij systemen met een ventilator of afzuiginrichting betrokken zijn, de nodige bescherming.

De identificatie van de soorten gassen waartegen een masker beschermt, wordt vergemakkelijkt door de kleurmarkering en letters op het masker. Een gele "E" betekent bijvoorbeeld bescherming tegen zwaveloxiden, waterstofchloride en andere zure gassen. Ondertussen geeft een rode "Hg" de effectiviteit van het masker aan bij het opvangen van kwikdampen, en een groene "K" betekent bescherming tegen ammoniak en zijn organische derivaten. Als u dit onderscheid begrijpt, zorgt u ervoor dat werknemers zijn uitgerust met de juiste ademhalingsbescherming voor specifieke gevaren op de werkplek.

Niets om te vergelijken