undefined

Chraňte svůj zrak při práci

undefined

Chraňte svůj zrak při práci

 

Oči jsou citlivý orgán a zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů. Nikdy bychom tedy ochranu zraku při práci neměli podceňovat. Pokud ji zanedbáme a dojde k poškození oka, bývá už příliš pozdě. Poranění očí sice nepatří k nejčastějším pracovním úrazům, jeho následky nicméně bývají v lepším případě dlouhodobé, a v tom horším nevratné. Riziko hrozí při práci se dřevem, kovem, chemickými látkami a samozřejmě i při svařování. O rizikových činnostech a vhodné ochraně zraku se dozvíte v následujícím článku.  

Proč si chránit zrak?

Riziko poranění očí číhá všude – nejen v profesionálních provozech a dílnách. Poranit si oko můžete i při práci na zahradě, vaření nebo úklidu. Za většinou úrazů stojí malé částice: zrnko omítky, kovové špony, piliny či prach. Přes pokroky v mikrochirurgii jsou oči stále velmi těžko operovatelné a jejich poškození může být velmi bolestivé, dlouhodobé a v mnoha případech i nevratné. I zdánlivě nepatrné poranění oka může být ve výsledku velmi závažné. Přitom až 90 % případů zranění oka lze předcházet prostým používáním ochranných pomůcek. A jaké to jsou? Ve většině situací postačí ochranné brýle. Pokud ovšem hrozí riziko poranění obličeje, zvolte ochranný štít.

Výběr brýlí nepodceňujte. Aby vás opravdu ochránily při práci, měly by být v každém případě certifikované jako bezpečnostní ochranné brýle, které spadají do OOPP.

Před čím vším se chránit? 

Mechanická rizika

undefined

Mechanická rizika

Nejčastěji se jedná o úlomky pevných částic, jako jsou například dřevěné třísky při práci se dřevem, železné špony při obrábění kovů, písek, kamenné a minerální částice při opracování kamene nebo při stavebních či bouracích pracích, úlomky uhlí při jeho dobývání, odlétající zrní při jeho mletí, stříkance roztaveného kovu, vysoký tlak vody nebo třeba prach odlétající při míchání betonu. Na činnosti jako takové příliš nezáleží, ale kdykoli se při práci ocitnete v prostředí, kde polétávají drobné částice, je dobré ochranu zraku nepodcenit. 

Chemická a biologická rizika

undefined

Chemická a biologická rizika

Chemická rizika

Nejčastějším zdrojem chemických rizik jsou dráždivé plyny, pára, kapaliny, aerosoly nebo velmi jemný prach. Typickým příkladem rizikových situací je nanášení lepidel, barvení a lakování, rozstříkávání chemikálií nebo aerosolů kapalin při různých činnostech, úniky páry, manipulace s práškovými materiály, kouř, páry a plyny vznikající při svařování a pájení nebo třeba jemný prach uvolňující se při broušení zdiva.

 

Biologická rizika

Do této kategorie se řadí vzdušné mikroorganismy, krev, viry, houby, spory, jiné mikroorganismy a s nimi související toxiny.

Rizika optického záření

undefined

Rizika optického záření

Optické záření může být vyvoláno oslněním viditelným světlem – umělým či slunečním. Do rizik optického záření patří také infračervené záření (IR), ultrafialové záření (UV) a laserové záření. Tato rizika se objevují v různých oborech – od práce na počítači až po laboratorní práce s laserem apod. 

Tepelná rizika

undefined

Tepelná rizika

Tepelná rizika vznikají především v průmyslovém a výrobním prostředí, jako jsou teplárny, spalovny, železárny, slévárny, sklárny, ale také provozy, kde dochází ke svařování. V těchto místech jsou velmi často oči vystaveny nadměrně vysoké teplotě, a navíc mohou být přímo zasaženy žhavým materiálem. 

Musí zaměstnavatel poskytnout ochranné brýle?

Směrnice Evropské komise 165:2005 nařizuje zaměstnavateli poskytnout svým pracovníkům vhodné ochranné prostředky vždy, když se jedná o práci, při které je zaměstnanec vystaven potenciálnímu nebezpečí. 

Vybíráme kvalitní brýle

Představa levného nákupu z čínského e-shopu může být lákavá, ale brýle, které za pár korun dostanete nebo koupíte, budou pravděpodobně vyrobeny z nekvalitních materiálů a ani jejich konstrukce nebude dostatečně pevná. V případě úrazu by dokonce mohly celou situaci zhoršit. Ochrana zdraví se penězi vyčíslit nedá, a proto si vždy připlaťte za certifikované ochranné brýle. Ty musí splňovat normu EN 166, která stanovuje, za jakých okolností, při jakých výrobních činnostech a v jakých provozech lze dané brýle pohodlně a bezpečně používat.

A jak je poznáte? Na samotných brýlích bývá často uvedeno číslo normy, případně si necháte od dodavatele předložit daný certifikát.

Charakteristika ochranných brýlí

Ochranné brýle se skládají ze zorníku, který je zasazený v brýlové obrubě se stranicemi. Ochranné brýle mohou být opatřeny i postranními kryty. Zorníky jsou buď čiré, nebo mohou mít filtrační vlastnosti, aby chránily před optickým zářením. Jiné mají naopak rozjasňující žluté či oranžové zorníky, které jsou vhodné pro prostředí s horšími světelnými podmínkami. Jsou vyrobeny z minerálů (skla), organických materiálů (polykarbonát, acetát a další), případně mohou být složené z více vrstev. Některé brýle jsou uzavřené, zakrývají tedy celou oblast očí a těsně přiléhají k obličeji. Často bývají vybaveny ventilačním systémem pro větší pohodlí při dlouhodobém nošení.  Ochranné brýle vám musí vždy dobře sedět a mezi okem a zorníkem nesmí být velký prostor. Zabarvení zorníku vybírejte podle činnosti a prostředí.

Průvodce normami

Základní normou, se kterou se u ochranných brýlí setkáte, je tato. Ta zaručuje minimální odolnost ochranných brýlí proti každodenním rizikům včetně náhodného upuštění brýlí na zem, stárnutí působením světla, tepla či odolnosti proti korozi atd.

Dalšími normami jsou:

EN 166

   Základní normou, se kterou se u ochranných brýlí setkáte, je tato. Ta zaručuje minimální odolnost ochranných brýlí proti každodenním
   rizikům včetně náhodného upuštění brýlí na zem, stárnutí působením světla, tepla či odolnosti proti korozi atd.

EN 169    Určuje stupeň ochrany a požadavky na činitel prostupu pro filtry určené k ochraně pracovníků provádějících práce, které zahrnují svařování,
   pájení natvrdo, drážkování elektrickým obloukem a řezání plazmatem. Ostatní požadavky na tyto filtry jsou uvedeny v EN 166.
EN 170     Upravuje požadavky na činitele prostupu světla. Tato norma stanoví stupně ochrany a požadavky na činitele prostupu pro filtry
   určené k ochraně proti ultrafialovému záření.
EN 172    Osobní prostředky pro ochranu očí – protisluneční filtry pro profesionální použití.
EN 175    Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech.
EN 1731    Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje.
EN 379    Automatické svářečské filtry.

Ochranné brýle a korekce zraku

Nosíte dioptrické brýle a zároveň si potřebujete chránit oči před poškozením? Na samotné dioptrické brýle se nespoléhejte – neposkytují dostatečný stupeň ochrany, a navíc by samy mohly dojít úhony při rizikové práci.

Máte následující možnosti:

  1. Můžete použít speciální korekční ochranné brýle, které kombinují korekční vlastnosti a zároveň vyhovují požadavkům normy příslušné normy na ochranu zraku. Jedná se o speciální výrobek dle individuálních potřeb pracovníka, a je tedy náročnější na výrobu a tím jsou vyšší i jeho pořizovací náklady a čas.
  2. Případně můžete nasadit ochranné brýle na své dioptrické, pokud to konstrukce ochranných brýlí umožňuje. V případě této varianty přichází v úvahu také použití obličejového štítu.
  3. Doporučit lze i použití kontaktních čoček, pokud je vaše oči dobře snáší. Pak nemáte při výběru ochranných brýlí žádná omezení.
Nic k porovnání