SPIROTEK F9500 filter P3
Filter
0704006699999
Popis:
Filtre sú vhodné pre použitie s polomaskou HM8500 a celotvárovou maskou FM9500. Filtre Spirotek s bajonetovým uzáverom a špeciálnym ochranným krytom, ktorý zabezpečuje ochranu filtra pred postriekaním a iskrami. Filtre proti pevným časticiam, proti plynom a parám a kombinované filtre Spirotek 2 majú dlhú dobu použitia a zaisťujú nízky dýchací odpor. Rad filtrov Spirotek 2 zahŕňa filter P3 proti pevným časticiam, filtre A2 a ABEK1 proti plynom a parám a nakoniec kombinované filtre A2P3, A1B1E1K1P3. Norma: EN 143 a EN 14387.
Nič na porovnanie