undefined

Nebezpečenstvo elektrického prúdu

Ako sa chrániť pred elektrinou?
undefined

Nebezpečenstvo elektrického prúdu

Ako sa chrániť pred elektrinou?

 

Elektrickú energiu nie je vidieť, čo ju robí ešte nebezpečnejšou. Aj malý elektrostatický výboj môže poškodiť citlivé elektronické súčiastky, a preto predstavuje veľké riziko v IT, telekomunikačnom alebo leteckom priemysle. Silnejší výboj vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo výbuch na nebezpečných pracoviskách. Ďalším možným nebezpečenstvom je zásah elektrickým prúdom, ktorý predstavuje riziko najmä pre elektrikárov a ľudí pracujúcich s vysokým napätím.

Na ochranu pred elektrinou sa používajú rôzne opatrenia a pomôcky. Prečítajte si o rozdieloch medzi antistatickou, dielektrickou a ESD ochranou a o tom, aké ďalšie kroky je potrebné urobiť pre bezpečné pracovisko.

 

Nebezpečenstvo elektrostatického výboja

Čo je elektrostatický výboj?

undefined

Čo je elektrostatický výboj?

Elektrostatický výboj (ESD) je rýchly výboj elektrického prúdu medzi dvoma predmetmi s rôznym nábojom a rôznym počtom elektrónov. Táto výmena elektrónov vytvára veľké nahromadenie elektromagnetického poľa, čo vedie k ESD. Dobre to poznáte z každodenného života: stojace vlasy, keď si ich češete, elektrický „šok“ z kovovej kľučky alebo „iskra“ medzi vami a inou osobou, keď si podáte ruku. Výnimočným príkladom elektrostatického výboja v prírode je blesk.

V priemysle však aj menší výboj ako blesk môže spôsobiť veľké škody. Niektoré elektronické komponenty sa môžu poškodiť aj pri napätí nižším ako 10 voltov. Poškodenie jednej časti niekedy vedie k zlyhaniu celého systému. Elektrostatický výboj tak predstavuje veľké nebezpečenstvo v oblastiach ako je letectvo, automobilový priemysel, výroba elektroniky, IT, či telekomunikácie.

Ako toto riziko znížiť?

undefined

Ako toto riziko znížiť?

Podľa medzinárodného výskumu je väčšina škôd na elektronických zariadeniach spôsobená nesprávnym používaním ochranných prostriedkov zamestnancami. Mali by byť preto vybavení oblečením a vybavením zodpovedajúcim norme EN 61340. Ako sa chrániť pred úrazom elektrickým prúdom? Materiály, z ktorých sú vyrobené, obsahujú elektrostaticky vodivé vlákno, ktoré zvyšuje merný odpor odevu a odvádza elektrostatické napätie. Vo všeobecnosti je rozsah odporu pre ESD ochranu 10 5 – 10 7 Ω.

ESD oblečenie sa najčastejšie vyskytuje vo forme antistatických kabátov, trikov, polokošieľ, košieľ, nohavíc, šiltoviek či šiltov, prípadne aj mikín a zimných búnd pre pracoviská s nízkymi teplotami. Vhodnými doplnkami sú rukavice, topánky s antistatickou podrážkou a ESD remienky na zápästie a členky.

 

Antistatická ochrana

Pred čím vlastne chráni?

undefined

Pred čím vlastne chráni?

Kým citlivú elektroniku treba chrániť aj pred malým výbojom, silnejšie elektrostatické javy môžu vo výbušnom prostredí (napr. čerpacie stanice alebo chemické spracovateľské závody) ohroziť ľudské zdravie alebo spôsobiť požiar či výbuch. Ďalším problémom je priťahovanie polietavých prachových častíc na rôzne povrchy alebo nevhodné správanie materiálov, čo zvyšuje produkciu šrotu.

Týmto rizikám sa dá predchádzať antistatickým odevom a pomôckami, ktoré by mali byť súčasťou pracovných prostriedkov používaných na čerpacích staniciach, letiskách, vo farmaceutickom priemysle, operačných sálach a zubných ambulanciách, baliarňach, lakovniach, tlačiarňach a iných pracoviskách.

Aký je rozdiel medzi ESD a antistatickou ochranou?

undefined

Aký je rozdiel medzi ESD a antistatickou ochranou?

Vo všeobecnosti možno povedať, že odevy a vybavenie spĺňajúce normu EN 61340, ktoré sme spomenuli vyššie, sú vždy antistatické, neplatí to však naopak. Antistatický materiál, ktorý spĺňa normu EN 1149, má rozsah odporu 10 5 -10 12 Ω a nepostačuje na ochranu citlivých elektrických komponentov.

Rovnako ako ESD ochranný materiál obsahuje elektricky vodivé vlákno. Vzhľadom na prostredie, v ktorom sa antistatické ochranné odevy a nástroje používajú, sú často aj nehorľavé a odolné voči vode a chemikáliám. Antistatická obuv (trieda S1 a vyššia) plne nechráni pred úrazom elektrickým prúdom, ale vytvára odpor medzi chodidlami a podlahou. Namiesto toho môžete použiť uzemňovacie pásky na topánky alebo rukávy.

 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Elektrikári a iní ľudia, ktorí pracujú s vysokým napätím...

undefined

Elektrikári a iní ľudia, ktorí pracujú s vysokým napätím...

Elektrikári a iní ľudia, ktorí pracujú s vysokým napätím, potrebujú špeciálnu ochranu.

A čo to je?

Pri práci na elektrickom zariadení pod napätím alebo v jeho blízkosti sú potrebné izolačné (dielektrické) latexové rukavice. Vždy by mali zodpovedať hodnotám napätia, ktorým je pracovník vystavený (od 500 do 7500 V). Ďalšou nevyhnutnou výbavou je ochranná obuv: antistatická obuv dokáže zabrániť úrazu elektrickým prúdom pod 250 V, pri vyššom napätí je potrebná izolačná obuv.

Oblečenie musí byť vyrobené z nehorľavých materiálov na ochranu pred tepelným účinkom elektrického oblúka. Súčasťou výbavy elektrikára by mala byť aj izolačná prilba a ochranné pracovné okuliare.

Nič na porovnanie