undefined

Riziko porezania

Riziko porezania na prvý pohľad hrozí len vašim horným končatinám, rovnako si však môžete poraniť dolné končatiny a iné časti tela vrátane tváre.

Porezanie hrozí pracovníkom v profesionálnych prevádzkach aj komukoľvek inému, kto pracuje s ostrými predmetmi (vrátane papiera). Poďme si viac priblížiť riziko porezania ako z pohľadu profesionála, tak aj laika.

Porezanie v profesionálnych prevádzkach

Rezné poranenia a tržné rany sú bežné pracovné nehody. V skutočnosti tvoria asi 30 % všetkých úrazov na pracovisku rezné alebo tržné rany a približne 70 % z nich je na rukách alebo na prstoch.

Tieto poranenia môžu byť v podobe drobných odrenín vyžadujúcich si prvú pomoc až po vážne alebo život ohrozujúce poranenia – hlboké tržné rany alebo dokonca amputácie.

Ako sa pracovníci môžu zraniť?

K porezaniu alebo tržnej rane môže prísť pri práci mnohými spôsobmi. Pracovník použije poškodený pracovný nástroj, alebo nástroj v zlom stave. Svoju rolu môže zohrať tiež nesprávne osvetlenie, neporiadok a nečistoty, rovnako aj nedostatočné zaškolenie, príliš rýchla práca, nepoužitie správnych ochranných pomôcok a nerešpektovanie bezpečnostných postupov.

Zamestnávatelia musia udržiavať zamestnancov v bezpečí

Zamestnávatelia musia zaviesť pracovné postupy k identifikácii a riadeniu vystavenia pracovníkov rizikám porezania a tržných rán.

Najúčinnejším postupom je riziku porezania rovno preventívne predchádzať. Ak máte možnosť nahradiť nebezpečnú činnosť robotickou prácou, využite ju. Rovnako tak je možné riziko odstrániť z prevádzky úplne. Ak sú tieto možnosti eliminácie rizika porezania príliš nákladné, je nutné použiť adekvátnu ochranu prostredníctvo OOPP – chrániť človeka pred porezaním.

Ako sa chrániť, ak nie je možné riziko eliminovať?

undefined

Ako sa chrániť, ak nie je možné riziko eliminovať?

V priebehu rezania sa uistite, že je náradie vždy bezpečné, v spôsobilom stave a nikdy nedržte rezaný predmet v ruke.

 • Ruku pri rezaní udržujte mimo dráhu rezu.
 • Zaistite aby boli čepele ostré – tupé čepele vyžadujú použitie väčšej sily, pričom sa zvyšuje riziko nehody.
 • Noste nevyhnutné OOPP, vrátane okuliarov, rukavíc a rukávnikov proti porezaniu.
 • Nikdy nepoužívajte rezací kotúč ako skrutkovač, páčidlo alebo sekáčik.
 • Nenechávajte odokryté čepele bez dozoru, ak náradie nepoužívate, udržiavajte ich s čepeľami v uzatvorenej polohe.
 • Nerežte čepeľou nič proti telu.
 • Pre rezacie a ďalšie ostré nástroje používajte samostatný priečinok.
 • Dodržiavajte štandardizované pracovné predpisy.

Poraniť sa ostrým predmetom doma, tiež nie je žiadny problém

Drobné poranenia ostrým predmetom je najčastejšia nehoda, ktorá sa stáva. Nemusí sa jednať hneď o reznú ranu, ale aj drobné odreniny a povrchové pomliaždeniny a porezania. Nejedná sa o život ohrozujúce poranenia, stačí aj domáce ošetrenie.

Podobné zranenia spôsobujú:

 • Odlamovacie nože
 • Kuchynské nože
 • Papier a kartón
 • Regáli a ďalšie predmety z tenkého plechu
 • Práce so sklenenou vatou

Ako znížiť riziko porezania v bežnom živote?

Vždy sa riadiť návodom daného pristroja – v každom návode je uvedené, ako sa k nástroju chovať a používať ho (napríklad v prípade reťazovej píly je zakázané používať prístroj nad úrovňou srdca)

 • Opatrnosť – dodržiavať pravidlá
 • Dodržiavať ochranné zóne pri použití zariadenia
 • Využitie OOPP

Žiadny domáci kuchár nie je profesionálom a hrozí mu občasné porezanie prstov alebo dlane. Aj v takej chvíli sa môže chrániť využívaním rukavíc odolných proti porezaniu, ktoré vás pri práci nijako neobmedzujú.

Na akom princípe spočíva ochrana odolných proti rezných pracovných prostriedkov?

undefined

Na akom princípe spočíva ochrana odolných proti rezných pracovných prostriedkov?

V odevoch, rukaviciach aj obuvi sa opakuje podobný princíp. Na vrstvu vrchného materiálu – látku, kožu alebo membránu ihneď nadväzuje druhá vrstva niekoľkých kilometrov textílie, ktorá má jedinú úlohu. Začne sa z rukavíc, topánok alebo oblečenia uvoľňovať a udusí alebo upchá reťazovú pílu, uhlovú brúsku a pod. Kilometre tkaniny sa namotajú na rezacie zariadenie a to sa okamžite upchá.

Nič na porovnanie