undefined

Riziko porezania

Riziko porezania na prvý pohľad hrozí len vašim horným končatinám, rovnako si však môžete poraniť dolné končatiny a iné časti tela vrátane tváre.

Porezanie hrozí pracovníkom v profesionálnych prevádzkach aj komukoľvek inému, kto pracuje s ostrými predmetmi (vrátane papiera). Poďme si viac priblížiť riziko porezania ako z pohľadu profesionála, tak aj laika.

Cuts in workplaces

Cuts and lacerations are common workplace accidents. Cuts or lacerations account for up to 30% of all workplace injuries and approximately 70% of them involve hands and fingers.

Those can be minor abrasions that can be treated on the spot, but also serious or life-threatening injuries - deep lacerations or even amputations.

How do the accidents happen?

A cut or laceration can occur at work in a number of ways. For example, if a worker uses an unsuitable work tool or a tool in poor condition. Poor lighting, clutter and dirt can also play a role, as can insufficient training, working too quickly, not using the correct protective equipment and not following safety procedures.

Zamestnávatelia musia udržiavať zamestnancov v bezpečí

Zamestnávatelia musia zaviesť pracovné postupy k identifikácii a riadeniu vystavenia pracovníkov rizikám porezania a tržných rán.

Najúčinnejším postupom je riziku porezania rovno preventívne predchádzať. Ak máte možnosť nahradiť nebezpečnú činnosť robotickou prácou, využite ju. Rovnako tak je možné riziko odstrániť z prevádzky úplne. Ak sú tieto možnosti eliminácie rizika porezania príliš nákladné, je nutné použiť adekvátnu ochranu prostredníctvo OOPP – chrániť človeka pred porezaním.

How to protect yourself if the risk cannot be eliminated?

undefined

How to protect yourself if the risk cannot be eliminated?

When cutting, make sure the tool is always safe, in good condition and never hold the object you are cutting in your hand.

 • While working, keep your hand out of cut trajectory
 • Make sure the blades are sharp - dull blades require more force to be used, increasing the chance of an accident.
 • Wear necessary PPE, including goggles, gloves, and cut-resistant sleeves.
 • Never use the cutting disc as a screwdriver, pry bar or cleaver.
 • Do not leave exposed blades unattended, keep tools in closed position when you do not use them.
 • Do not cut anything with the blade against the body.
 • Use a separate drawer for cutting and other sharp tools.
 • Follow standardized work regulations.

Injuring yourself with a sharp object at home is quite easy, too

Minor injuries from a sharp object are among the most common accident. They are not always deep cuts; they can be minor abrasions and superficial bruises and cuts. As these are not life-threatening injury, home treatment will suffice.

Such injuries are caused by:

 • Break-off knives
 • Kitchen knives
 • Sharp shards
 • Jagged can lids
 • Paper and cardboard
 • Shelves and other items made of thin sheet metal
 • Glass wool

Ako znížiť riziko porezania v bežnom živote?

Vždy sa riadiť návodom daného pristroja – v každom návode je uvedené, ako sa k nástroju chovať a používať ho (napríklad v prípade reťazovej píly je zakázané používať prístroj nad úrovňou srdca)

 • Opatrnosť – dodržiavať pravidlá
 • Dodržiavať ochranné zóne pri použití zariadenia
 • Využitie OOPP

Žiadny domáci kuchár nie je profesionálom a hrozí mu občasné porezanie prstov alebo dlane. Aj v takej chvíli sa môže chrániť využívaním rukavíc odolných proti porezaniu, ktoré vás pri práci nijako neobmedzujú.

How does cut-resistant work equipment protect you?

undefined

How does cut-resistant work equipment protect you?

Clothes, gloves and shoes feature a similar principle. The layer of the upper material – fabric, leather or membrane – is tightly connected to the second layer consisting of several kilometers of textile, which has a single task. It begins to loosen from gloves, shoes or clothing and chokes or clogs the chainsaw, angle grinder, etc. Kilometers of fabric wind up on the cutting equipment and it stops at once.

Nič na porovnanie