undefined

Riziko prepichnutia

undefined

Riziko prepichnutia

 

Pri neopatrnej manipulácií s predmetmi s ostrou špičkou môže jednoducho prísť k poraneniu rúk. Rovnako tak riziko prepichnutia hrozí aj chodidlám – stačí si nevšimnúť trčiaceho drôtu alebo klinca a šliapnuť na neho. Obidva typy úrazov môžu viesť až k dlhodobej pracovnej neschopnosti, a preto sa vždy vyplatí im predchádzať.

Bodné zranenia predstavujú riziko pre pracovníkov v profesionálnych prevádzkach aj kohokoľvek iného, kto pracuje s nástrojmi so špicatým hrotom. Pozrime sa na toto riziko z pohľadu profesionála i laika.

Prepichnutie v profesionálnych prevádzkach

undefined

Prepichnutie v profesionálnych prevádzkach

 

Spolu s reznými a tržnými ranami patria bodné zranenia medzi najčastejšie pracovné úrazy. Rizikové pracoviská sú staveniská a továrne, ohrození sú tiež pracovníci v poľnohospodárstve a lesníctve.

Niekedy ide o takmer neviditeľné poranenia pokožky, inokedy má rana väčší priemer. Vždy je nutné zastaviť krvácanie a ranu dôkladne vyčistiť a ošetriť, aby neprišlo k infekcii v mieste poškodenia.  V niektorých prípadoch by súčasťou ošetrenia mala byť aj tetanová injekcia. Pokiaľ v rane nájdete cudzie predmety, vyhľadajte lekársku pomoc.

Ako sa pracovníci môžu zraniť?

K bodným ranám môže prísť pri práci mnohými spôsobmi. Pracovník použije nevhodný pracovný nástroj alebo nástroj v zlom stave. Svoju rolu môže zohrať tiež slabé osvetlenie, neporiadok a nečistoty, rovnako ako nedostatočné zaškolenie, príliš rýchla práce, strata pozornosti, nepoužitie správnych ochranných pomôcok a nerešpektovanie bezpečnostných postupov.

Zamestnávatelia musia udržiavať zamestnancov v bezpečí

Zamestnávatelia musia zaviesť pracovné postupy k identifikácii a riadeniu vystavenia pracovníkov rizikám prepichnutia a bodných rán.

Najúčinnejším postupom je riziku prepichnutia rovno preventívne predchádzať. Pokiaľ máte možnosť nahradiť nebezpečnú činnosť robotickou prácou, využite ju. Rovnako tak možno riziko outsourcovať a odstrániť ho z prevádzky úplne. Pokiaľ sú tieto možnosti eliminácie rizika porezania príliš nákladné, je nutné použiť adekvátnu ochranu prostredníctvom OOPP – chrániť zamestnanca pred prepichnutím nôh.

Ako sa chrániť, pokiaľ nie je možné sa riziku vyhnúť?

undefined

Ako sa chrániť, pokiaľ nie je možné sa riziku vyhnúť?

Vždy sa uistite, že používate bezpečné náradie v spôsobilom stave a že s ním zachádzate podľa pokynov výrobcu.

 • Podávajte špicaté náradie ostatným pracovníkom rukoväťou napred
 • Zaistite, aby boli hroty ostré – tupé hroty vyžadujú použitie väčšej sily, čím sa zvyšuje riziko nehody.
 • Noste nevyhnutné OOPP, vrátane okuliarov, rukavíc a topánok.
 • Nikdy nenoste skrutkovače a iné nástroje s ostrým hrotom vo vreckách
 • Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri práci s vŕtačkou, nastrelovačkou, sponkovačkou a šijacím strojom.
 • Nenechávajte odkryté špicaté hroty bez dozoru
 • Pri manipulácii so špicatými nástrojmi nimi nemierte proti telu
 • Ostré nástroje ukladajte do samostatného šuplíka
 • Vždy pracujte na rovnom a stabilnom povrchu
 • Pri práci s drevom dávajte pozor na trčiace klince
 • Dbajte na poriadok na pracovisku
 • Dodržiavajte štandardizované pracovné predpisy.

Bodné zranenia vám hrozia aj doma

Ani doma nie ste v absolútnom bezpečí. Zraniť vás môžu predmety, ktoré sa v domácnosti bežne vyskytujú, aj domáci maznáčikovia s ostrými drápmi a zubami. Ránu je nutné vždy vyčistiť a ošetriť. Pokiaľ máte problémy s hybnosťou poranenej končatiny, vyhľadajte lekára. Je možné, že došlo k poškodeniu nervu alebo väzu.

Riziko prepichnutia doma predstavujú:

 • Kuchynské náčinie s ostrými hrotmi (špízy a grilovacie ihly, vidličky, nože, kuchynské teplomery na mäso, vývrtky apod.)
 • Ostré črepy
 • Šijacie stroje, ihly na šitie, špendlíky, pletacie ihlice, nožničky
 • Klince, pripináčiky, drôty
 • Zuby a drápy domácich maznáčikov

Ako znížiť riziko prepichnutia v každodennom živote?

Vždy postupujte podľa návodu pre daný prístroj a náčinie – v každom návode je uvedené, ako s nástrojom zachádzať. Pracujte vždy na pevnom povrchu, aby vám neskĺzla ruka. Dbajte na dostatočne silné osvetlenie a pri práci sa neponáhľajte.

 • Opatrnosť – dodržiavať pravidlá
 • Dodržiavať ochranné zóny pri použití zriadení
 • Využitie OOPP

Ako vás chránia pracovné prostriedky proti prepichnutiu?

undefined

Ako vás chránia pracovné prostriedky proti prepichnutiu?

Topánky proti prepichnutiu sú vybavené kovovou či nekovovou stielkou. Kovová vložka ochráni vašu nohu bez ohľadu na tvar, veľkosť a ostrosť špicatého predmetu, ale kvôli technologickým limitom výroby obuvi nepokrýva celú spodnú plochu topánky. Nekovová vložka je ľahšia a pružnejšia, a naviac chráni celú spodnú plochu topánky. Jej odolnosť však záleží na tom, ako ostrý, veľký a tvarovaný je špicatý predmet.  Topánky odolné proti prepichnutiu nájdete v sortimente bezpečnostnej, ochrannej a pracovnej obuvi.

Nič na porovnanie