CleanSpace Full Face Mask Exhal Valv pk2
Príslušenstvo ochrana dýchacích orgánov
0706025099999
Vlastnosti:
Váha: 50
Nič na porovnanie