Aktivne dýchacie prístroje

Filtroventilačné jednotky a filtre certifikované pre použitie vo veľmi prašnom prostredí, s rakovinotvorným azbestom alebo s nebezpečenstvom výbuchu. Filtroventilačné jednotky nachádzajú využitie aj v petrochemickom priemysle a pri manipulácii s chemikáliami.

Aktivne dýchacie prístroje

Filtroventilačné jednotky a filtre certifikované pre použitie vo veľmi prašnom prostredí, s rakovinotvorným azbestom alebo s nebezpečenstvom výbuchu. Filtroventilačné jednotky nachádzajú využitie aj v petrochemickom priemysle a pri manipulácii s chemikáliami.
undefined
Nič na porovnanie