undefined

Riziko pádu

Ochrana proti pádu je často braná na ľahkú váhu, aj keď jej podcenenie často prináša fatálne následky. Je až neuveriteľné, ako často sa zanedbáva. Pritom stačí zapojiť jednoduché obchodnícke počty. Reakčná doba človeka na neočakávanú udalosť sú približne 2 sekundy. Za túto dobu človek preletí voľným pádom 19,6 m a dosiahne rýchlosť 71 km/h. Stačí drobné zaváhanie a nešťastie je na svete. Aby sme prispeli k minimalizácii týchto nebezpečenstiev, predstavujeme Vám našu ponuku produktov ochrany proti pádu.

Kolektívne istenie

undefined

Kolektívne istenie

Ponúkame projektovanie, inštaláciu, údržbu a revízie pevných zaisťovacích systémov. Ide o prostriedky inštalované na budovy či konštrukcie, kde slúžia ako kotviace prostriedky k údržbe alebo výkonu činností vo výškach. Tieto systémy sú navrhované vždy pre konkrétnu situáciu a v mieste inštalácie sú neustále.

V prípade dopytu kontaktujte našich obchodných zástupcov. Technik zodpovedný za projekt príde na miesto a v spolupráci s Vami navrhne najlepšie riešenie pre bezpečný výkon práce.

Systémy sú certifikované podľa noriem EN795 a EN353-1

Ponúkame predaj, prenájom a inštaláciu zaisťovacích sietí proti pádu z výšky. Siete sú optimálnym riešením v miestach, kde je iný spôsob istenia neefektívny z dôvodu zložitej inštalácie a pokrytia len malého priestoru potrebného pre výkon práce. Siete dodávame a inštalujeme podľa normy EN1263-1 V prípade dopytu kontaktujte prosím našich obchodných zástupcov.

Kedy sa musíte chrániť proti pádu

Na pracoviskách a prístupových komunikáciách, ak sa nachádzate vyššie ako 1,5 m nad okolitou úrovňou, prípadne ak pod Vami presahuje voľná hĺbka 1,5 m.

Na všetkých ostatných pracoviskách a prístupových komunikáciách, ktoré sa nachádzajú v ľubovoľnej výške nad vodou alebo nad látkami ohrozujúcimi v prípade pádu život alebo zdravie, napríklad popálením, poleptaním, akútnou otravou a zadusením.

Základy pre prácu vo výškach:

undefined

Základy pre prácu vo výškach:

Základné komponenty pri ochrane proti pádu sú preložené ABC systémom. Z angličtiny:

A - Anchor - kotvenie

B - Body - telo (postroj)

C - Connection - spojenie

 

Systém funguje vždy len ako celok, bez ktorejkoľvek časti je nefunkčný.

A – Kotviaci bod / kotviace zariadenie

Kotviaci bod: profilový nosník, lešenie, trám alebo iný konštrukčný bod. Inštalované kotviace body sú obvykle označené výraznou farbou. Nepoužívajte necertifikované kotviace body. K ukotveniu nepoužívajte miesta s neznámou alebo pochybnou únosnosťou!

Kotviace zariadenie rozdeľujeme do dvoch typov:

  • trvalé ukotvenie: horizontálne alebo vertikálne lankové alebo koľajnicové systémy. Trvale inštalované kotviace body.
  • dočasné kotviace zariadenie (kotviace smyčky alebo lanká, kovové vzpery, oká na lešení, prenosné popruhové systémy, kovové svorky apod.

B – Zachytávací postroj

  • používa sa k zachyteniu pri páde
  • celotelový zachytávací postroj sa použije tam, kde hrozí riziko pádu
  • zároveň môže slúžiť k pracovnému polohovaniu alebo umožňovať prácu v zavesení na lane
  • všetky postroje spĺňajú európske normy na zachytenie pri páde. Odlišujú sa ďalšími pridanými funkciami alebo prvkami zvyšujúcimi komfort pri používaní, ako sú rýchlospony alebo polstrovanie jednotlivých popruhov.
  • polohovací pás slúži k zabráneniu vstupu do miest, kde hrozí riziko pádu a nemôže nahradiť zachytávací postroj

C – Spojovacie prostriedky (lano s tlmičom, samonavíjacie zariadenie, prípadne polohovacie prostriedky)

Používajú sa ako medzičlánok medzi zachytávacím postrojom pracovníka a kotviacim zariadením

(napr. tlmič pádu s lanom, zaťahovací zachytávač pádu atď…).

Spojovacie prostriedky môžu byť v dvoch typoch:

  • zádržný systém: zádržný systém eliminuje riziko pádu – udržuje pracovníka mimo nebezpečnú zónu s rizikom pádu, pôsobí preventívne
  • zachytávač pádu: záchytný systém obmedzuje následky pádu. Jeho súčasťou je tlmenie

Čo je dobré vedieť:

Dôležitým aspektom celého systému používania ochranných prostriedkov proti pádu je mať spracovaný evakuačný, záchranný plán. Každý pracovník a zodpovedné osoby dohliadajúci na prácu vo výškach musia byť oboznámené s týmto plánom.

Dodržujte zásady bezpečného používania prostriedkov na ochranu proti pádu, prácu vo výškach. Pred každým použitím prostriedkov na ochranu proti pádu je nutné skontrolovať ich funkčný a bezchybný stav.

U žiadneho výrobku nemôžu byť  viditeľné poškodenia alebo funkčné nedostatky. 

Pri používaní ochranných prostriedkov proti pádu sa riaďte návodmi na použitie od výrobcu.

Každý z uvedených prostriedkov podlieha pravidelnej revíznej kontrole, a to každých 12 mesiacov od prvého použitia. Životnosť týchto produktov udáva výrobca v návode na použitie.

Nič na porovnanie