undefined

Zagrożenia związane z upadkiem z wysokości

Ochrona przed upadkiem z wysokości jest często lekceważona, chociaż jej niedocenianie często prowadzi do tragicznych konsekwencji. Czas reakcji człowieka na nieoczekiwane zdarzenie wynosi około 2 sekund. Zgodnie z zasadami matematyki w tym czasie można spaść z wysokości 19,6 m przy prędkości 71 km/h. Mały błąd może mieć fatalne konsekwencje. Aby pomóc zminimalizować te zagrożenia, przedstawiamy Państwu naszą ofertę produktów chroniących przed upadkiem z wysokości.

Zbiorowa ochrona przed upadkiem z wysokości

undefined

Zbiorowa ochrona przed upadkiem z wysokości

Oferujemy projektowanie, montaż, konserwację i kontrolę stałych systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Obejmują one systemy zainstalowane na budynkach lub konstrukcjach, które służą jako środki kotwiczące do konserwacji lub czynności wykonywanych na wysokościach. Systemy te są zawsze projektowane dla konkretnej sytuacji i są na stałe zamontowane w miejscu instalacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Osoba odpowiedzialna za projekt przyjedzie na miejsce i wspólnie z Państwem zaprojektuje najlepsze rozwiązanie zapewniające bezpieczną pracę.

Nasze systemy są certyfikowane zgodnie z normami EN795 i EN353-1.

Oferujemy sprzedaż, wynajem i montaż siatek zabezpieczających. Siatki są optymalnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie inne metody ochrony przed upadkiem z wysokości są nieskuteczne ze względu na skomplikowany montaż i pokrycie tylko niewielkiej powierzchni potrzebnej do pracy. Dostarczamy i montujemy siatki zgodnie z normą EN1263-1. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi.

Kiedy potrzebujesz ochrony przed upadkiem z wysokości

W miejscach pracy i na drogach dojazdowych znajdujących się wyżej niż 1,5 m lub przy wolnej przestrzeni poniżej miejsca pracy przekraczającej 1,5 m.

Na wszystkich innych stanowiskach pracy i drogach dojazdowych znajdujących się na jakiejkolwiek wysokości nad wodą lub nad substancjami stwarzającymi ryzyko obrażeń lub śmierci w razie upadku, np. przez poparzenie, ostre zatrucie i uduszenie.

Podstawy pracy na wysokości:

undefined

Podstawy pracy na wysokości:

Podstawowe elementy ochrony przed upadkiem z wysokości są opisane przez system ABC:

A - Kotwiczenie

B - Uprząż

C - Połączenie

System zawsze działa tylko jako całość, bez jakiejkolwiek części jest niefunkcjonalny.

A - Punkt kotwiczenia / sprzęt kotwiczący

Punkt zakotwienia: belka, rusztowanie lub inny punkt konstrukcyjny. Zainstalowane punkty kotwiczenia są zwykle oznaczone charakterystycznym kolorem. Nie wolno używać niecertyfikowanych punktów kotwiczenia. Nie wolno stosować do zakotwienia punktów o nieznanej lub wątpliwej nośności!

Sprzęt kotwiczący dzieli się na dwa rodzaje:

  • trwałe zakotwiczenie: Poziome lub pionowe systemy linowe lub szynowe. Punkty kotwiczenia zamontowane na stałe.
  • tymczasowy sprzęt kotwiczący (pętle kotwiące lub liny stalowe, kotwy metalowe, pętle rusztowaniow, przenośne systemy taśm, klamry metalowe itp.)

B - uprząż

Zapobiega spadnięciu

  • uprząż na całe ciało jest używana w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości
  • jednocześnie może służyć do ustalenia miejsca pracy lub zapewniać dostęp do miejsca prac za pomocą liny
  • wszystkie uprzęże spełniają europejskie normy dotyczące zapobiegania spadnięciu. Różnią się one innymi dodatkowymi funkcjami lub elementami zwiększającymi komfort użytkowania, takimi jak szybkie zapięcia czy wyściełanie poszczególnych pasków.
  • pas pozycjonujący służy do zapobiegania wchodzeniu do obszarów zagrożonych upadkiem z wysokości i nie może zastąpić szelek bezpieczeństwa

C - Urządzenia łączące (lina z amortyzatorem, urządzenie samo zaciągające lub środki pozycjonujące)

Stosowane są jako łączniki pomiędzy uprzężą pracownika a sprzętem kotwiczącym.

(np. urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości z liną, chowane urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości itp.)

Urządzenia łączące mogą być dwojakiego rodzaju:

  • system ograniczający: system ograniczający eliminuje ryzyko upadku; utrzymuje pracownika z dala od strefy niebezpiecznej, w której istnieje ryzyko upadku, ma działanie prewencyjne
  • ogranicznik upadku: system ograniczający skutki samego upadku. Zawiera amortyzację wstrząsów

Co warto wiedzieć:

Ważnym aspektem całego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości jest posiadanie planu ewakuacji i ratownictwa. Każdy pracownik i osoby odpowiedzialne za pracę na wysokościach muszą być zaznajomione z tym planem.

Należy przestrzegać zasad bezpiecznego stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i pracy na wysokości. Przed każdym użyciem urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości należy sprawdzić, czy jest ono w idealnym stanie technicznym.

Żaden produkt nie może wykazywać widocznych oznak uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. 

Przy stosowaniu środków ochrony przed upadkiem z wysokości należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

Każde z tych urządzeń podlega regularnym przeglądom co 12 miesięcy od pierwszego użycia. Żywotność tych produktów jest określona przez producenta w instrukcji użytkowania.

Nie ma produktów do porównania