undefined

Ryzyko przecięcia

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wyłącznie kończyny górne są zagrożone skaleczeniem, ale podczas pracy zranić można kończyny dolne i inne części ciała, w tym twarz.

Ryzyko przecięcia stwarza zagrożenie dla pracowników wykonujących profesjonalne prace jak i tych, którzy pracują z ostrymi przedmiotami czy nawet z arkuszami papieru.

Ryzyko przecięcia w miejscu pracy

Rany cięte i szarpane są częstymi wypadkami przy pracy. W rzeczywistości około 30% wszystkich urazów w miejscu pracy to skaleczenia lub rany szarpane, a około 70% z nich dotyczy dłoni lub palców.

Obrażenia te mogą obejmować zarówno drobne otarcia wymagające pierwszej pomocy, jak i poważne lub zagrażające życiu głębokie rany.

W jaki sposób pracownik może się zranić?

Pracodawcy muszą dbać o bezpieczeństwo pracowników

Jak się chronić jeżeli ryzyka nie można wyeliminować?

undefined

Jak się chronić jeżeli ryzyka nie można wyeliminować?

Podczas operacji cięcia upewnij się, że narzędzie jest bezpieczne, w zadowalającym stanie i nigdy nie trzymaj w dłoni ciętego przedmiotu.

  • Upewnij się, że noże są ostre - tępe ostrza wymagają większej siły, co zwiększa ryzyko wypadku.
  • Noś niezbędne środki ochrony indywidualnej, w tym okulary, rękawice chroniące przed przecięciem
  • Nigdy nie używaj ostrza tnącego jako śrubokręta
  • Nie pozostawiaj odsłoniętych ostrzy bez nadzoru, gdy narzędzia nie są używane;
  • Trzymaj narzędzia z ostrzami w pozycji zamkniętej.
  • Nie tnij niczego, trzymając ostrze blisko ciała

Również w domu zdarzają się urazy spowodowane przecięciem

Drobne obrażenia ostrymi przedmiotami to najczęstsze wypadki jakie mogą mieć miejsce w domu. Nie muszą być to rany cięte, ale mogą to być również drobne otarcia oraz powierzchniowe siniaki i skaleczenia. Nie są to urazy zagrażające życiu - wystarczy zwykłe, domowe leczenie.

Takie urazy są spowodowane przez:

  • noże kuchenne
  • papier, tekturę
  • produkty wykonane z cienkiej blachy
  • prace z wełną szklaną

Jak zmniejszyć ryzyko skaleczeń w życiu codziennym?

W jaki sposób środki ochrony indywidualnej zabezpieczają pracownika podczas pracy z piłą łańcuchową?

undefined

W jaki sposób środki ochrony indywidualnej zabezpieczają pracownika podczas pracy z piłą łańcuchową?

Odzież, rękawice i obuwie chronią pracownika bazując na identycznej zasadzie. Zewnętrzna warstwa wykonana z materiału, skóry czy membrany pokrywa drugą warstwę stanowiącą kilkukilometrowej długości włókna. W momencie kontaktu ostrza z materiałem warstwa złożona z długich włókien oddziela się od warstwy zewnętrznej, a włókna nawijają się na pracujące ostrze zacinając je.

Nie ma produktów do porównania