Ochranné pracovní pomůcky

Používejte OOPP - zdraví je jedna z nejdůležitějších věcí, co máte

Přilby, ochranné brýle a štíty, špunty do uší, obuv s ochrannou špicí, respirátory, pracovní oděvy, rukavice atd. Toto vše patří mezi osobní ochranné pracovní pomůcky.

Data z průzkumů informují:

  • Ochrannou přilbu při práci mělo pouze 16% pracovníků z těch, kteří utrpěli zranění hlavy.
  • Pouze 1% z pracovníků, kteří utrpěli zranění v obličeji, mělo ochranu obličeje.
  • Pouze 23% pracovníků, kteří si zranili nohu, nosilo ochrannou obuv.
  • Cca. 40% ze zraněných pracovníků mělo na hlavě ochranné brýle.

Většina z těchto pracovníků se zranilo během vykonávání běžné práce na pracovišti.

BOZP organizace vyžadují, aby zaměstnavatelé vybavili své zaměstnance vhodnými ochrannými prostředky tam, kde hrozí nebezpečí úrazu. Zatímco užívání OOPP je velmi důležité, patří mezi doplňkovou formu ochrany na pracovištích, kde nejsou všechna nebezpečí úrazu ošetřena jinými způsoby.

Ochrana hlavy

Říznutí nebo modřiny na hlavě se objevují v 85% případů, otřes mozku ve 26% případech. Více jak třetina zranění byla způsobena padajícími předměty.

Ochranné přilby chránící před nárazem musí být schopny odolat průniku a absorbovat šok z rány. V některých případech musí helmy chránit i před nebezpečím elektrického šoku.

Ochrana zraku a obličeje

Zranění pracovníci dle průzkumu běžně nepoužívali ochranu zraku a obličeje nebo tato ochrana nebyla ani požadována. Téměř jedna třetina zranění obličeje byla způsobena tekutými kovy. Nehody mající za následek řezné, tržné rány či vpichy tvoří 48%, zlomeniny (zahrnující i ztrátu zubů) tvoří 27%.

Ochrana by měla vycházet na typu a stupni nebezpečí a být: 1) dostatečně pohodlná, 2) sedět na obličeji, 3) odolná, 4) omyvatelná, 5) být v dobrém stavu.

Ochrana sluchu

Vystavení se zvukům vysoké frekvence může způsobit nenávratnou ztrátu sluchu nebo jeho zhoršení. Ztráta sluchu může způsobit fyzický a psychický stres.

Tvarované špunty do uší by měly pracovníkovi přesně sedět, každé ucho je individuální a přijímá jiný typ špuntů do uší. Jednorázové špunty do uší by měly být použity jednou a následně vyhozeny. Špunty určené pro vícenásobné užití je třeba po každém použití umýt.

Ochrana rukou

Popáleniny, řezné rány, elektrický šok, amputace nebo poleptání chemikáliemi jsou pouze příklady rizik, která jsou spojena s rukama pracovníka. Na trhu je dostupné široké portfolio rukavic, návleků další ochrany před těmito nebezpečími.

Ochrana těla

Existuje mnoho nebezpečí ohrožující lidské tělo: teplo, horké tekuté kovy nebo tekutiny, řezné rány, kyseliny, radiace atd. Existuje nepřeberné množství ochranných oděvů jako např. vesty, bundy, kalhoty, zástěry, overaly …

Ohnivzdorné vlněné a speciálně ošetřené bavlněné oděvy jsou velmi pohodlné a dobře adaptovatelné do různých pracovních prostředí/teplot.

Důležitost OOPP

Proč jsou ochranné oděvy tak důležité? Všichni známe odpověď: "protože chrání pracovníky před úrazem". Tuto informaci se stále snaží šířit odborníci na ochranu zdraví při práci po celém světě. Bohužel věty typu " Noste OOPP, protože je to napsané v pravidlech" není dostatečně přesvědčivým argumentem.

Proč pracovníci odmítají nosit OOPP?

Odpovědi jsou následující:

  • Ochranná pomůcka je nepohodlná
  • Ochranná pomůcka není nutná při výkonu tohoto úkonu
  • Při užívání ochranné pomůcky bylo pracovníkovi příliš teplo
  • a nevypadal v ní dobře

A jak přesvědčím pracovníky, aby OOPP používali?

1.Buďte příkladem
Není nic horšího než určovat pravidla užívání OOPP na pracovišti a sám je ignorovat. Ukažte, že i vy musíte užívat OOPP, že pravidla pro ochranu zdraví platí i pro vás.

2.Žádné vyjjímky
Nesmí zde být žádné úlevy/vyjímky. Pokud je požadováno používat ochranné prostředky v určitých provozech, pak všichni musí dodržovat daná pravidla.

Již jste asi slyšeli výmluvu "budu tam jen chvilku" nebo "tento úkon jsem prováděl bez OOPP již roky". Nepodléhejte těmto snahám o vyhnutí se používání OOPP. Naopak ukažte pracovníkům, jak používat OOPP správně. Vysvětlete jim, jak jsou pro firmu důležití a že snížení počtu zranění na pracovišti je důležité pro plnění firemních cílů.

3.Investujte peníze
Investice do OOPP se vám rychle vrátí. Samozřejmě můžete ušetřit např. zakoupením levnější ochrany sluchu. Tato ochrana je však vhodná pro návštěvníka, ne pro pracovníka, u kterého se očekává, že je bude nosit celou směnu.

Kupte svým pracovníkům kvalitnější ochranné pomůcky a ukažte jim, že vám na nich záleží. Kupte rukavice s Kevlarem, přilby s možností vložení sluchátek atd.

4.Tréninkem to nekončí
Trénink není posledním slovem v tématu ochrany. Je to většinou začátek. Školení jsou jedním z nejlepších prezentačních kanálů, jak ukázat pracovníkům důležitost užívání OOPP. Zároveň je to dobrá příležitost, jak je naučit správně s těmito pomůckami zacházet/užívat je.

Proč je ochrana nohou důležitá?

Existují 2 hlavní kategorie zranění nohou. První kategorie zahrnuje zranění od vpichů, podvrtnutí až po tržné rány. Tvoří cca. 10% nahlášených pracovních úrazů nohou. Druhá skupina zahrnuje zranění způsobená uklouznutím, zakopnutím, pádem. Tvoří celkem 15% zranění nohou. Uklouznutí a pád nekončí často pouze zraněním nohou, ale i mnohem závažnějšími zraněními.

Pracovní pozice a problémy s nohama

Problémy s nohama se objevují v práci, ale i v běžném životě. Není zde však pochyb, že některé faktory spojené s vykonáváním práce mohou vést k těmto problémům. Speciálně zaměstnání, která vyžadují dlouhodobé stání. Jelikož je lidská noha určena pro pohyb, udržování vzpřímeného postoje je velmi únavné. Stání po dlouhé hodiny každý den, nemusí způsobit krátkodobé, ale i dlouhodobé poškození nohou. Jedním z následků mohou být "ploché nohy", což může postupně vést k zánětům a revmatismu/artritidě.

Jak může podlaha ovlivnit problémy s nohama?

Typ podlahy na pracovišti má velký vliv na pohodlí. Tvrdé, pevné podlahy jako beton jsou nejméně komfortní povrchy. Práce na takových površích má dopad jako kladivo, které bije do nohy s každým krokem. Kluzké podlahy jsou nebezpečné z důvodu nebezpečí uklouznutí a pádu, který může vést k vymknutí/naražení kotníku nebo zlomení nohy.

Jaké jsou typické příklady zranění nohou na pracovišti?

ZraněníBěžné příčiny
Rozdrcená nebo zlomená noha, amputace prstů či nohouNoha se zachytila mezi objekty nebo v trhlině, spadnutí těžkého předmětu na nohu, jezdící stroje (ještěrky, buldozery atd.), jezdící
Propíchnutí chodidlaZapomenuté hřebíky, ostré kovy, kovové nebo skleněné objekty
Řezné rány, useknuté nohy, prsty, tržné rányŘetězová pila, rotační sekačky, nehlídané stroje
PopáleninyTekuté kovy, chemikálie, kontakt s ohněm, hořlavé či explosivní látky
Elektrický šokStatická elektřina, kontakt se zdrojem elektřiny
Vymknutý kotník, naražená nebo zlomená noha z důvodu uklouznutí, páduKluzká podlaha, nesprávná obuv, špatné osvětlení

Jak je možné se chránit před zraněním nohou?

Neexistuje pracoviště, kde by byl pracovník ochráněn před zraněním nohou. Nicméně nebezpečí se liší dle pracoviště a úkonů, které jsou vykonávány. Prvním krokem při tvorbě strategie na snížení nebezpečí poranění nohou je identifikace rizik na pracovišti. Rizika musí být vyhodnocena na každém pracovišti zvlášť.