IMPORTANT STATEMENT FOR POLISH CUSTOMERS

SHOES SOLD BY CERVA ARE HARMLESS TO HEALTH

Toruń, dnia 6 marca 2013

Dotyczy: rzekoma szkodliwość obuwia firmy CERVA w związku z rzekomą zawartością chromu VI - nieprawdziwa informacja rozsyłana drogą elektroniczną.

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym pojawiła się informacja rozsyłana drogą elektroniczną, sugerująca rzekomą szkodliwość obuwia znajdującego się w ofercie naszej firmy. Szkodliwość ta miałaby polegać na zawartości w nim związków chromu VI. Informacja ta została przygotowana w taki sposób, aby sugerować, że jej nadawcą jest Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Oświadczamy, że podana informacja jest informacją całkowicie nieprawdziwą, nie mającą jakiegokolwiek odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Każdy z produktów znajdujących się w ofercie naszej firmy, w tym także obuwie robocze, przed wprowadzeniem do obrotu poddawany jest drobiazgowym badaniom. Dzięki temu możemy zapewnić, że nasze wyroby spełniają wysokie parametry jakościowe, odpowiadają wszelkim normom oraz są całkowicie bezpieczne dla użytkowników.

Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie nie jest autorem ww. wiadomości oraz nie prowadził żadnych badań jakie są sugerowane w tejże wiadomości. W najbliższym czasie należy spodziewać się oficjalnego dementi Instytutu w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku,

Damian Fasula

Dyrektor Zarządzający


OŚWIADCZENIE CIOP