LN Set Střechy: rovné, nakloněné, žebřík
Sety
0851001599999
undefined
EN 361
Fall protection - Full body harnesses
EN 353-2
Fall protection - Guided type fall arresters including a flexible anchor line
EN 362
Fall protection - Connectors
Popis:
SET Lanex Střechy: střechy rovné, nakloněné, výstup po žebříku či konstrukci OBSAH SETU: zachycovací postroj, zachycovač pádu s tlumičem a karabinami na laně 10m nebo 15m POUŽITÍ: střechy, žebříky, energetické přenosové soustavy, telekomunikace, ocelové konstrukce
Normy:
EN 361 
EN 353-2 
EN 362 

Nic k porovnání