undefined

Darovali jsme OOPP obcím na Moravě, které byly zasaženy koncem června ničivým Tornádem

Produkty budou určeny pro dobrovolníky, kteří pomáhají při odklízecích a opravárenských pracích.

V minulém týdnu jsme se domluvili s krizovým štábem z Břeclavi na daru, který by měl pomoci dobrovolníkům, kteří odstraňují škody způsobené tornádem na jižní Moravě.  

Na Moravu jsme poslali více než 20 000 produktů napříč naší širokou produktovou řadou, a to dvěma obcím – Hrušky a Moravská Nová Ves.

Produkty jsou určeny k ochraně dobrovolníků, kteří pomáhají při odklízecích a opravárenských pracích. Díky nedostatečné ochraně docházelo k úrazům a dobrovolníci poté nemohli být puštění k dalším pracím.

Doufáme, že naše produkty pomohou při rekonstrukčních pracích a jsme rádi, že můžeme pomoci zasaženým obcím. V prvních dnech po katastrofě se zvedla obrovská vlna solidarity, neměli bychom však zapomínat na to, že odklízecí a opravárenské práce budou trvat měsíce, ne-li roky. Proto jsme rádi, že jsme mohli zmíněným obcím alespoň s odstupem času pomoci a věříme, že i v současné době naše produkty naleznou v postižených místech své uplatnění.

Co se stalo?

Několika obcemi na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021 extrémní bouře doprovázená krupobitím a tornádem. Tornádo, které dosáhlo síly F4 na Fujitově stupnici (druhé nejsilnější možné tornádo), Prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov.

V dotčených obcích bylo poničeno asi 1 200 staveb včetně veřejných, zemědělských a průmyslových budov. Silně zasažena byla také infrastruktura. 

Ke zbourání bylo určeno asi 200 domů. Podle organizace Člověk v tísni však bylo silně poškozeno až 1600 domů. V evropském měřítku se jednalo o tornádo s největším počtem obětí od roku 2001 a zároveň do té doby nejsilnější a nejsmrtelnější meteorologickou událost v Evropě roku 2021. Se změřenou intenzitou F4 se také jedná o historicky nejsilnější evidované tornádo na českém území.

Bezprostředně po ničivém tornádu se zvedla velká vlna solidarity, do postižených obcí přijelo pomáhat odstraňovat následky tornáda tisíce dobrovolníků. K 8. červenci 2021 se v České republice vybralo na finančních darech celkem 1,1 miliardy Kč pomoci, další peníze věnovali lidé přímo poškozeným rodinám. Nyní se i nám podařilo konečně dopravit hmotnou pomoc do míst, kde ji stále velmi potřebují.

Nic k porovnání