Seminár CERVA o ochrane dýchacích ciest viedli jedny z najväčších osobností z odboru v ČR

V stredu 27. septembra sme usporiadali prvý seminár CERVA pre bezpečnosť techniky. A na to, čo sa u nás odohrávalo, účastníci dlho nezabudnú.

S témou ochrany dýchacích ciest totiž vystúpila Ing. Michaela Hájková - žena s viac než 20-ročnou skúsenosťou bezpečnostného technika v Aero Vodochody, 3M alebo Amazonu a zároveň predsedníčka výboru členskej sekcie Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdravia. Jej výklad odborne doplnila MUDr. Beáta Dlouhá, špecialistka na dýchacie ústrojenstvo a súdna znalkyňa pri rekonštrukcii pracovných úrazov.

Väčšia kapacity na túto problematiku by ste v Česku hľadali len ťažko. Obe dámy sa úplne otvorene podelili o svoje znalosti a skúsenosti z dlhoročnej praxe, ktoré nenájdete v žiadnych knižkách ani nedohľadáme v žiadnych článkoch na internete. Seminár bol tak nabitý, že niektorým z 30 účastníkov sa po jeho skončení ani nechcelo domov.

Na seminári sa okrem iného preberali tieto témy:

 • skupiny nebezpečných látok - rizikové oblasti,
 • časticové filtre,
 • filtračné triedy a efektivita jednorazových respirátorov,
 • fúzy a ochranný faktor,
 • plynové filtre a ich životnosť,
 • voľba respiračné pomôcky a správneho filtra,
 • interné podnikové programy ochrany dýchacích ciest,
 • ochrana z hľadiska pracovnej záťaže,
 • únikové systémy,
 • FIT Test - ako vykonávať kontrolu tesnosti,
 • zváranie - dymy, riziká a ochrana,
 • azbest, práca s ním a ochrana,
 • izokyanáty a ochrana,
 • normy v SR a EÚ.

Celý zoznam by sa nám sem nevošiel. A na konci bol samozrejme priestor na otázky a diskusiu.

Ak Vám to tentoraz s účasťou nevyšlo, hneď nabudúce to musíte napraviť.