Seminář CERVA o ochraně dýchacích cest vedly jedny z největších osobností z oboru v ČR

Ve středu 27. září jsme uspořádali první seminář CERVA pro bezpečnostní techniky. A na to, co se v u nás odehrávalo, účastníci ještě hodně dlouho nezapomenou.

S tématem ochrany dýchacích cest totiž vystoupila Ing. Michaela Hájková - žena s více než 20letou zkušeností bezpečnostního technika v Aero Vodochody, 3M nebo Amazonu, a zároveň předsedkyně výboru členské sekce Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví. Její výklad odborně doplnila MUDr. Beata Dlouhá, specialistka na dýchací ústrojí a soudní znalkyně při rekonstrukci pracovních úrazů.

Větší kapacity na tuto problematiku byste v Česku hledali jen stěží. Obě dámy se naprosto otevřeně podělily o své znalosti a zkušenosti z dlouholeté praxe, které nenajdete v žádných knížkách ani nedohledáte v žádných článcích na internetu. Seminář byl tak nabitý, že některým z 30 účastníků se po jeho skončení ani nechtělo domů.

Na semináři se mimo jiné probírala tato témata:

 • skupiny nebezpečných látek - rizikové oblasti,
 • částicové filtry,
 • filtrační třídy a efektivita jednorázových respirátorů,
 • vousy a ochranný faktor,
 • plynové filtry a jejich životnost,
 • volba respirační pomůcky a správného filtru,
 • interní podnikové programy ochrany dýchacích cest,
 • ochrana z hlediska pracovní zátěže,
 • únikové systémy,
 • FIT Test - jak provádět kontrolu těsnosti,
 • sváření - dýmy, rizika a ochrana,
 • azbest, práce s ním a ochrana,
 • izokyanáty a ochrana,
 • normy v ČR a EU.

Celý seznam by se nám sem nevešel. A na konci byl samozřejmě prostor pro dotazy a diskuzi

Jestli vám to tentokrát s účastí nevyšlo, hned příště to musíte napravit.