Chráníme lidské zdraví – chráníme své životní prostředí

Ochrana lidského zdraví je základním bodem mise naší společnosti. Proto i provoz naší společnosti je řešen šetrně s ohledem na dopady životního prostředí. Třídění odpadů je jednou za základních aktivit jak celé společnosti, tak jednotlivců našeho týmu.

S hrdostí se tedy můžeme pochlubit výsledkem loňského roku, kdy společnosti CERVA Group a.s. přispěla ke snížení produkce emisí CO2 ekv. 188,56 t, což představuje úsporu energií 4 239,73 GJ.